Mýty elektromobility, resp. články, ktoré ich vyvracajú