Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné naradenie o ochrane osobných údajov (ďalej len nariadenie) vás týmto informujeme, že prostredníctvom stránky Teslamagazin.sk (ďalej len portál) sa zhromažďujú a spracovávajú osobné údaje. Ich správcom je fyzická osoba „Mgr. Juraj Bakša – Smart Media, Dolná Tižina 283 01304 Dolná Tižina, IČO: 50889150, zapísaná v živnostenskom registri okresného úradu Žilina – 580-60210″ (ďalej len správca), ktorá je prevádzkovateľom portálu. Zároveň vás správca uisťuje, že spracováva len údaje, ktoré sú nevyhnutné k fungovaniu portálu, využívaniu jeho súčastí a napĺňaniu oprávnených záujmov správcu na základe nariadenia (ďalej len oprávnené záujmy).

Osobné údaje, ktoré spracováva správca portálu a ďalší spracovatelia

Správca portálu a ďalší spracovatelia osobných údajov môžu prostredníctvom portálu zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje: IP adresa, emailová adresa, informácie získané prostredníctvom súborov cookies a pluginov sociálnych sietí Facebook, Twitter a Google+.

Správca portálu zhromažďuje a spracováva nasledujúce osobné údaje:

 • meno, a to pre potreby emailovej komunikácie. Deje sa tak prostredníctvom kontaktného formulára. Údaje sa uchovávajú po dobu maximálne 5 rokov.
 • emailová adresa, a to pre potreby emailovej komunikácie a zasielanie newslettera, a to používateľom, ktorí sa prihlásili na jeho odber prostredníctvom ďalšieho spracovateľa osobných služby, ktorým je prevádzkovateľ služby Mailchimp. Deje sa tak po dobu maximálne 10 rokov.
 • IP adresy, cookies a podobné technické súbory, a to pre analytické a marketingové účely prostredníctvom ďalších spracovateľov osobných údajov, ktorí sú prevádzkovateľmi služieb Google Analytics, Facebook a OneSignal. V prípade cookies a podobných technických súborov sa tak deje po dobu 29 dní až 2 rokov, v závislosti od ich typu.

Správca portálu vyhlasuje, že vykonal všetky základné opatrenia pre ochranu spomínaných horeuvedených údajov. V jeho prípade to znamená:

 • zabezpečenie prístupu k zariadeniam, ktoré majú priamy prístup k údajom, a to prostredníctvom bezpečného hesla,
 • zabezpečenie prihlásenia do aplikácií a služieb, prostredníctvom ktorých sa dá dostať k údajom, a to prostredníctvom bezpečného hesla,
 • zabezpečenie primeranej ochrany zariadení, prostredníctvom ktorých je možný prístup do aplikácií a služieb, cez ktoré sa dá dostať k osobným údajom, a to v podobe aktualizovaného operačného systému a antivírusového programu.

Ďalší spracovatelia osobných údajov:

 • poskytovateľ služby mailingu (odosielanie newslettera), prostredníctvom pluginu a aplikácie Mailchimp, ktorú prevádzkuje spoločnosť Rocket Science Group, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA,
 • poskytovateľ služby OneSignal (notifikácie v rámci internetových prehliadačov), ktorú prevádzkuje spoločnosť OneSignal, Inc., so sídlom San Mateo, CA, USA,
 • poskytovateľ služieb Google Analytics (analytické účely) a Google+ (zdieľanie obsahu), ktoré prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • poskytovateľ soc. siete Facebook (zdieľanie a „lajkovanie“ obsahu), ktorý prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, so sídlom Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko,
 • poskytovateľom soc. siete Twitter (zdieľanie obsahu), ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Horeuvedené služby a soc. siete nakladajú s osobnými údajmi v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://onesignal.com/privacy_policy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
https://policies.google.com/privacy?hl=sk
https://www.facebook.com/policy
https://twitter.com/en/privacy

Odber noviniek (newsletter) a notifikácií cez prehliadače (OneSignal)

Na základe dobrovoľnej registrácie cez aplikáciu služby Mailchimp súhlasí používateľ so zasielaním mailových upozornení na odporúčané články portálu. Odoslaním svojej emailovej adresy zároveň používateľ súhlasí s podmienkami ochrany osobných údajov, ich spracovaním na spomínané účely, ako aj prenášaním do tretích krajín. Právnym rámcom pre zasielanie newslettera je oprávnený záujem správcu na realizáciu priameho marketingu, ktorého cieľom je používateľa informovať o vybraných článkoch uverejnených na portáli. Používateľ má možnosť sa z newlettera odhlásiť, a to prostredníctvom odkazu, ktorý je dostupný v každom obdržanom emaily alebo požiadaním o zrušenie odoberania newslettera na adrese kontakt@teslamagazin.sk.

Na základe dobrovoľného prihlásenia na odber notifikácií o nových článkoch uverejnených na portáli, prostredníctvom služby OneSignal, používateľ súhlasí s podmienkami ochrany osobných údajov a ich spracovaním na zabezpečenie fungovania služby. Právnym rámcom pre zasielanie notifikácií je oprávnený záujem správcu na realizáciu priameho marketingu, ktorého cieľom je používateľa informovať o uverejnených článkoch. Používateľ má možnosť sa z odberu notifikácií odhlásiť, a to prostredníctvom červeného tlačidla, ktoré sa zobrazuje na každej podstránke portálu, vľavo dole.

Vyhlásenie o prenose údajov do tretích krajín

Správca portálu týmto prehlasuje, že nebude zhromaždené a spracované údaje prenášať do tretích krajín, s výnimkou údajov potrebných k fungovaniu služby Mailchimp, ktorá si vyžaduje prenášanie osobných údajov na servery poskytovateľa služby, ktoré sa nachádzajú v USA. USA je však krajina, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu osobných údajov.

Práva používateľa portálu súvisiace so spracovaním a ochranou jeho osobných údajov

Berte na vedomie, že podľa spomínaného nariadenia máte právo:

 • požadovať od správcu osobných údajov informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu,
 • vyžiadať si od správcu osobných údajov prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať, opraviť alebo obmedziť ich spracovanie,
 • požadovať od správcu osobných údajov vymazanie týchto osobných údajov – ten je uskutočnený v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu osobných údajov,
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov, obrátiť sa na správcu osobných údajov alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, prípadne súd.