Znečistené ovzdušie je veľký problém. Môže byť aj príčinou psychóz, vrátane depresie

0

Správy o tom, ako môže znečistené ovzdušie spôsobiť dýchacie problémy ba až rakovinu, sa vyskytujú v médiách denne. Čo ale náš mozog? Má naň vplyv zhoršená kvalita ovzdušia? A to až do takej miery, že môže vyvolať psychózy, vrátane depresie?

Nový výskum Dr. Joanne Newbury z College of London našiel prepojenie medzi psychózami a životom v prostredí so zlou kvalitou ovzdušia. Mozog je neuveriteľne komplexný orgán, ktorý slúži nervovému systému. Viac chemikálií a toxických látok prijatých dýchacím ústrojenstvom logicky naruší jeho prirodzenú rovnováhu. A to spôsobuje neblahé následky. V určitom zmysle sa to podobá fyzickej zmene u diabetika, kedy osoba trpiaca cukrovkou zažíva rýchlu zmenu hladiny cukru v krvi.

Ľudia žijúci v mestách sú náchylnejší na zmeny vnímania

Susan Scutti pre CNN napísala: „Jeden z najkonzistentnejších objavov minulých rokov je nájdenie prepojenia medzi životom v meste a psychózou.“ Psychóza je podľa výkladového slovníka všeobecný psychiatrický termín, ktorý je označením pre výrazný odklon od spôsobu vnímania alebo správania psychicky zdravého jedinca. K psychózam sa pritom radí aj depresia. „Deti, ktoré sú narodené a vychovávané v mestských podmienkach sú oproti deťom vyrastajúcich na vidieku 2-násobne náchylnejšie k rozvinutiu psychózy v dospelosti,“ tvrdí Dr. Joanne Newbury, hlavná autorka štúdie a výskumníčka na King´s College v Londýne.

Ostatní experti tvrdia, že na potvrdenie tejto štúdie je potrebné previesť viac výskumov, ktoré zahrňujú menej premenných a idú viac do hĺbky problému. Súhlasia ale, že štúdia Dr. Joanne Newbury je dobrým štartom.

Počiatočnej štúdie sa zúčastnilo 2 000 jedincov. Všetci boli narodení v Anglicku a Walese v rokoch 1994 a 1995. „Psychotické zážitky boli značne častejšie medzi tínedžermi, ktorí boli vystavení znečisteniu ovzdušia najvyššieho kvartilu. A to aj potom, keď výskumníci vzali do úvahy ďalšie faktory, ktoré môžu byť spojené s psychózou, ako fajčenie cigariet, závislosť od marihuany a vysoká kriminalita v blízkom susedstve.“

„Dospievajúci vystavení horným kvartilným úrovniam oxidu dusičitého, oxidov dusíka a pevných častíc (PM 2.5, jemné vdychovateľné častice pochádzajúce z exhalátov) mali o 71 %, 72 %, resp 45 % väčšie šance na psychotické skúsenosti v porovnaní s tými, ktorí boli vystavení najnižším úrovniam kvartilu znečistenia.“

Na psychózu vplýva viacero faktorov, zlá kvalita ovzdušia môže byť jednou z nich

Treba si všimnúť, že momentálne nie je asociácia medzi znečistením ovzdušia a psychózou jednoznačne priama. Ďalšie faktory, ako napríklad hluk (aj z dopravy), sú viac pravdepodobné v husto osídlených oblastiach, čo môže viesť k prerušovanému spánku alebo narušeniu pokoja, koncentrácie a sústredenia. Ostatní nezávislí výskumníci sa ale tiež prikláňajú k možnosti, že nebezpečné plyny a častice spôsobujú zápal mozgu. Skorší výskum pritom naznačuje, že zápal môže byť spojený s psychózou.

Do roku 2050 bude 70 % svetovej populácie žiť v mestách

„Výskum má rozhodne svoje opodstatnenie, keď vezmeme v úvahu, že 70 % svetovej populácie bude do roku 2050 žiť v mestách. Odhalenie mechanizmu prepojenia medzi životom v mestskom prostredí a psychózou dopomôže k rozvoju preventívnej intervencie,“ napísala Marianthi-Anna Kioumourtzoglou, odborná asistentka z Columbia University.

Nádej v podobe regulačných opatrení

V úvodníku štúdie, ktorú Kioumourtzoglou nezávisle posudzovala, dodáva: „Expozícia znečistenému ovzdušiu je v mestskom prostredí všadeprítomná. Našťastie správnymi regulačnými opatreniami je možné toto znečistenie znížiť. Je osobitne dôležité identifikovať ďalšie faktory, ktoré môžu zmierniť následky znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie. Mohli by to byť faktory životného štýlu, výživy alebo kvality bytovej štvrte.“

No a samozrejme, významný vplyv na zlepšovanie kvality ovzdušia bude mať aj elektromobilita. Kým sa však elektromobily, prípadne plug-in hybridy nerozšíria masovo, bude nutné zavádzať bezemisné či nízkoemisné zóny, ktoré zásadným spôsobom prispejú k redukcii nielen emisií CO2 a hluku v najviac postihnutých oblastiach.

Zdroj: Cleantechnica

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Tesla vydáva pozoruhodnú správu o svojom príspevku k ochrane planéty
Automobilky budú musieť predávať v EÚ viac e-áut, aby splnili nové emisné ciele
Od dnes platí zákaz vjazdu dieselových automobilov v prvom nemeckom meste

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

Pridajte komentár