Vývoj IT: Interné zdroje vs. Outsourcing

3

Prevádzka rôznych častí podniku i riešenie produktov v dnešnej dobe často vyžadujú vývoj softvéru. Ako nájsť vhodných IT špecialistov?

IT Frelancers

Vývoj softvéru je v dnešnej dobe zavedenou činnosťou, ktorá je naviazaná na celé spektrum činností realizovaných v rôznych odvetviach. Na určitú formu vývojových prác narazíme prakticky vo všetkých väčších spoločnostiach, či už ide o programovanie strojov alebo liniek, návrh špecifického IT nástroja (napríklad pre skladové priestory či účtovanie), alebo priamo vývoj riadiaceho softvéru konkrétneho produktu v ponuke subjektu. Jednotlivé typy vývojárskych prác sa vyznačujú rôznym rozsahom a nárokmi na znalosti a skúsenosti IT špecialistu. Pokiaľ teda spoločnosť neprodukuje stabilne výrobky vyžadujúce neustále inovácie softvéru alebo úplne nové riešenia, obvykle nie je schopná držať vývojový tým odpovedajúcej kvality. V takom prípade prichádza na rad využitie služieb dodávateľa – jednotlivca (body shopping) alebo celej spoločnosti.

Ako získať potrebnú pracovnú silu v softvérovom vývoji

Pracovníkov v oblasti vývoja softvéru spoločnosti obvykle hľadajú za konkrétnym účelom či na konkrétny projekt. Vzhľadom k rôznorodosti tohto odvetvia môže byť snaha nájsť vhodného kandidáta na pozíciu vývojového pracovníka softvérových nástrojov pomerne zložitá, najmä ak ide o projekt jednorazového charakteru, či sa počíta s tým, že sa jednotlivé projekty v tejto oblasti budú svojou náplňou výrazne líšiť. Namiesto náboru stáleho pracovníka je tak vhodnejšie využiť možnosti outsourcingu, teda uzatvorenia zmluvy s dodávateľom, ktorým je štandardne osoba samostatne zárobkovo činná v odvetví IT (čiže IT freelancer). Veľkou výhodou dodávateľov – jednotlivcov je ich snaha o neustále vzdelávanie, ktorá je nutná, aby boli konkurencieschopní. Vďaka tomu môžu do vášho projektu vniesť inovatívne riešenia odpovedajúce aktuálnym trendom.

Výhody a nevýhody vývoja softvéru dodávateľom

Ak sa rozhodnete projekty vývoja softvéru (software development), či už pre interné alebo komerčné účely prenechať externému dodávateľovi, budete sa musieť pripraviť na vyjednávanie rozpočtu a pomerne vysokú vstupnú investíciu. Samostatní IT špecialisti nepracujú v bežnom režime tabuľkových platov a odmien, ale účtujú si skutočne odvedenú prácu, za ktorú sa platí v balíčkoch podľa zmluvy. Cena týchto prác sa môže zdať pomerne vysoká, je do nej však nutné započítať odbornosť, špecializáciu, kvalifikáciu a pracovný režim, ktorý nie je možné očakávať od bežného zamestnanca. Pre krátkodobé projekty je outsourcing vždy výhodnejší, najmä ak je potrebné stihnúť termín, ktorý by pri klasickej pracovnej náplni vyžadoval nábor viacerých zamestnancov. Špecialisti na voľnej nohe väčšinou pracujú podľa potrieb klienta (nie sú viazaný pracovnou zmluvou, preto môžu odpracovať i väčší počet hodín v jednom pracovnom týždni). Naviac disponujú vlastnými zdrojmi, takže nevyžadujú vytvorenie pracovného zázemia alebo zaistenie potrebných nástrojov. I u projektov s dlhším trvaním eliminujú prakticky celý proces náboru vhodných kandidátov na internú pracovnú pozíciu.

Zdroj: Inzercia

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

3 komentáre

  1. Bez riadneho auditu a bez certifikácie na kybernetickú bezpečnosť sa môže outsourcing vývoja v IT pekne vypomstiť. Reputácia sa vie stratiť ľahko, nadobudnúť ju je už ťažšie.

  2. Najhoršia možnosť je nemať kvalitných ľudí a odovzdať polofunkčný produkt alebo stále posúvať deadline.
    Mne je jedno či je to in-house alebo outsourcing. Za mňa je dôležitá kvalita výstupu za vopred dohodnutú odmenu a v stanovenom čase. Všetko ostatné sú iba naše pocity, dojmy a predsudky.

Pridajte komentár