SEVA vyzýva politikov a iných, aby elektromobilitu nezneužívali ako nástroj populizmu a predkladá 7 okruhov k diskusii

4

V tomto článku uvádzame výzvu Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) k férovej a odbornej diskusii ohľadom elektromobility. Jej cieľom je, aby sa táto téma „nestala len ďalším dôvodom pre rozdeľovanie spoločnosti a šírenie dezinformačných naratívov“. A SEVA k tomu pridáva 7 relevantných okruhov, o ktorých je potrebné diskutovať.

Kompletný text výzvy od Slovenskej asociácie pre elektromobilitu bez akýchkoľvek redakčných úprav, ku ktorej sa pripája aj Teslamagazin.sk:

Slovenská asociácia pre elektromobilitu so znepokojením sleduje smerovanie verejného diskurzu o environmentálnych cieľoch Európskej únie v oblasti znižovania emisií z cestnej dopravy, ale aj o elektromobilite všeobecne. V niektorých krajinách Európy sa téma stala predmetom populistických predvolebných bojov. Pre Slovensko je však transformácia automobilového priemyslu na elektromobilitu obrovskou príležitosťou. SEVA preto vyzýva na odbornú diskusiu o nastavení hospodárskej politiky SR, ktorá bude zameraná na podporu prechodu našich automobiliek a lokálneho dodávateľského reťazca smerom k elektromobilite.

„Slovensko je síce na chvoste Európy v počte elektromobilov na cestách, ale musíme si uvedomiť, že domáce automobilky nevyrábajú pre náš trh. Vyvážame práve tam, kde je už dnes v priemere každý piaty predaný automobil poháňaný elektrinou z batérie,“ opisuje situáciu riaditeľ SEVA Patrik Križanský a dodáva: „Všetky automobilky u nás majú v tomto ohľade jasnú stratégiu transformácie do roku 2030. Postupne budú vyrábať elektromobily, Volvo dokonca hneď od spustenia výroby.“

Z pohľadu nového vývoja a investícií do technológie spaľovacieho motora automobilový priemysel aktivity celkovo utlmil, zatiaľ čo globálne investície do elektromobility do roku 2030 dosiahnu výšku 1,2 bilióna dolárov. „Tento trend je jasne nastavený a vlak už odišiel zo stanice. Veľké automobilové koncerny o svojej stratégii už rozhodli a tým smerom to jednoducho pôjde. Na tomto trende nejaká petícia alebo predvolebné naťahovanie sa politikov nič nezmenia. Našťastie,” dopĺňa riaditeľ SEVA. Slovenská vláda musí začať vnímať túto rozbehnutú transformáciu ako príležitosť pre podporu nového smerovania celého odvetvia. Mali by sme sa snažiť získať nové investície do výroby komponentov a batérií pre elektromobily, o ktoré sa však v súčasnosti zvádzajú tvrdé boje nielen v Európe, ale aj na globálnej úrovni.

SEVA preto vyzýva politikov, aby tému elektromobility v predvolebnom období nezneužívali na populistický boj o hlasy voličov. „V danej situácii je krajne nezodpovedné prispievať k šíreniu neistoty a znižovaniu predvídateľnosti pre náš automobilový priemysel. Naopak, politici by mali všemožne podporovať túto transformáciu automobiliek s dôrazom na podporu lokálneho dodávateľského reťazca tak, aby čo najväčší počet slovenských firiem tento náročný prechod nielen zvládol, ale z neho aj čo najviac vyťažil,“ apeluje P. Križanský v mene členov asociácie, ktorá zastrešuje väčšinu súkromného sektora v elektromobilite na Slovensku.

SEVA vyzýva k udržaniu odbornosti vo verejnej diskusii o nastavení dlhodobej a strategickej hospodárskej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k elektromobilite a transformácii automobilového priemyslu. „Považujeme za dôležité túto diskusiu nielen iniciovať, ale aj zásobovať odbornými argumentmi tak, aby sa napriek blížiacim voľbám na Slovensku nestala téma elektromobility len jedným z ďalších dôvodov na rozdeľovanie spoločnosti a šírenie neodôvodnených obáv,“ približuje plány asociácie jej riaditeľ P. Križanský a uzatvára: „Pripravili sme 7 okruhov, ktoré považujeme za dôležité pre začatie takejto poctivej diskusie a budeme vyzývať relevantné štátne inštitúcie, politické strany a ostatne sektorové organizácie k odborným postojom v týchto otázkach.“

7 základných tém k diskusii

Kompletný text od Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) bez akýchkoľvek redakčných úprav ohľadom 7 základných okruhov týkajúcich sa elektromobility, o ktorých je podľa SEVA potrebné diskutovať v rámci Slovenska:

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) so znepokojením sleduje smerovanie verejného diskurzu o environmentálnych cieľoch Európskej únie v oblasti znižovania emisií z cestnej dopravy, ale aj o elektromobilite všeobecne. V mene svojich členov preto vyzýva relevantné vládne aj mimovládne organizácie, aby vytvorili priestor pre odbornú diskusiu o nastavení dlhodobej a strategickej hospodárskej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k elektromobilite a transformácii automobilového priemyslu. Za základ tejto diskusie považuje SEVA týchto 7 okruhov:

ZÁKAZ, KTORÝ NEBOL

Európska únia prostredníctvom svojho nariadenia[1] dlhodobo motivuje automobilky v segmente osobných vozidiel a dodávok k postupnému znižovaniu emisií CO2. Už dnes tak platia maximálne úrovne priemerných emisií z novoregistrovaných vozidiel každej automobilky v danom kalendárnom roku na úrovni 95 g CO2/km pre osobné vozidlá a 147 g CO2/km pre dodávky, ktoré ak automobilka prekročí, musí zaplatiť pokutu.

Už pôvodne platná verzia tohto nariadenia tieto úrovne postupne do roku 2030 ďalej znižovala, no nedávnym prijatím jej novely sa cieľové emisie do roku 2035 znížili o 100% (tzn. 0 g CO2/km). De facto však ani táto najnovšia novela nariadenia neznamená automatický zákaz spaľovacích motorov, pretože naďalej platí systém pokút za prekročenie priemernej cieľovej úrovne každej automobilky. Bude však len veľmi neekonomické uvádzať spaľovacie motory na trh po roku 2035, pretože za každý gram nad stanovenú nulovú úroveň bude musieť automobilka odviesť do európskeho rozpočtu 95 eur za každé novoregistrované vozidlo.

Kvôli týmto európskym pravidlám výrobcovia už dlhšie hľadajú alternatívne možnosti pohonov. V súčasnosti sú pre drvivú väčšinu automobiliek jedinou reálne nasaditeľnou technológiou batériové elektromobily, keďže tieto dokážu naplniť emisné ciele v požadovanom časovom horizonte a rozsahu. Aj preto sa všetky relevantné európske automobilky rozhodli opustiť cestu spaľovacích motorov a všetku energiu a investície v stovkách miliárd eur smerujú do elektromobility. Na základe strategických rozhodnutí sa väčšina automobiliek stane plne elektrickými okolo roku 2030 a všetky sa zameriavajú na túto tranzíciu už dnes.

 • Aktuálny rozruch okolo „zákazu spaľovacích motorov“ zavládol kvôli novelizácii dvoch odsekov platného nariadenia EÚ z roku 2019 zameraného na osobné vozidlá a dodávky, ktoré trajektóriu znižovania emisií už stanovovalo, no poslednou úpravou z marca 2023 cieľovú hodnotu zníženia emisií stanovilo na 100% (de facto nulové emisie).
 • Téma sa spolitizovala a vo viacerých krajinách EÚ vrátane Slovenska sa stala nástrojom predvolebného boja s jednoduchými „heslovitými skratkami“ bez zachovania odbornej diskusie.
 • Novelizované nariadenia v žiadnom ohľade nehovorí o konkrétnej technológii pohonu, stanovuje iba cieľové hodnoty postupného zníženia emisií. Plne tak dodržiava princíp technologickej neutrality a necháva na výrobcoch automobilov, ako tieto ciele dosiahnu (samotné nariadenie je úplne technologicky neutrálne).

VPLYV OPATRENÍ NA SLOVENSKÝ AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Batériová elektromobilita je aktuálne víťazným trendom, ktorý si stanovili samotné automobilky vo svojich schválených stratégiách. Na úrovni svojich európskych centrál rozhodli o stovkách miliárd eur, ktoré investujú do vývoja a výroby vozidiel a batérií. Celosvetovo sa tieto investície pohybujú na úrovni 1,2 bilióna dolárov do roku 2030.[2]

Slovensko sa môže k tomuto trendu iba pridať a všetky štyri automobilky na jeho území tak už aj dávnejšie urobili. Politici, ktorí sa rozhodli „bojovať“ proti elektromobilite, nejdú slovenský priemysel zachraňovať, ale mu naopak škodia. Naše automobilky už dnes v priemere vyrábajú 16 % elektrifikovaných vozidiel a toto číslo v najbližších rokoch prudko narastie zavádzaním nových, plne elektrických modelov. Zavŕši to spustenie výroby piatej automobilky v roku 2027, ktorá bude produkovať už iba elektromobily a majú ich byť státisíce ročne. Poslednú vec, ktorú si naše automobilky môžu želať, je zneisťovanie podnikateľského prostredia a ohrozenie investícií spolitizovanou predvolebnou debatou.

SEVA vyzýva všetky politické strany, aby z elektromobility nevyrábali tému predvolebnej kampane. Degradáciou odbornej diskusie na krčmové reči by politici nemali prispievať k šíreniu neistoty a znižovaniu predvídateľnosti politiky zameranej na automobilový priemysel. SEVA chce pripomenúť dôležitosť tohto priemyslu pre naše hospodárstvo a zamestnanosť. V tejto situácii je potrebné naopak slovenský automobilový priemysel, vrátane celého dodávateľského reťazca, všemožne podporiť, aby tento náročný prechod nielen zvládli, ale z neho čo najviac vyťažili.

 • Snaha „zachraňovať“ spaľovací motor je pre náš automobilový priemysel kontraproduktívna, keďže všetci naši výrobcovia už strategicky rozhodli a sústreďujú sa na investície do elektrifikácie.
 • Slovenský priemysel naopak konečne potrebuje jasnú hospodársku politiku, ktorá podporí investície do transformácie, kvalifikovanú pracovnú silu (okrem iného napríklad aj chemických inžinierov a špecialistov na vývoj batérií) a stimuly pre inovácie.
 • Vláda by tiež mala nastaviť hospodársku politiku, ktorá bude podporovať transformáciu automobilového priemyslu v celom dodávateľskom reťazci smerom k elektromobilite a ktorá bude nasledovať globálne trendy.
 • Keďže približne 30 až 40 % hodnoty nového elektrického vozidla tvorí batéria, mala by sa podstatná časť nášho dodávateľského reťazca v automobilovom priemysle zamerať na výrobu batériových článkov a „packov“ ako aj rôznych komponentov a na recykláciu batérií.

ČO MÔŽE SLOVENSKO ZÍSKAŤ A ČO NAOPAK STRATIŤ?

Slovensko je silne závislé od automobilového  priemyslu, ktorý predstavuje významnú časť nášho hospodárstva a zamestnanosti. Aktuálne sa na HDP Slovenskej republiky podieľa približne trinástimi percentami. Je to 6x viac, ako vygeneruje napríklad poľnohospodárstvo. Tento kontrast podčiarkuje zásadné zmeny v ekonomike našej krajiny, ktorá sa ešte pred pár desaťročiami označovala ako agrárna.

Napriek tomu, že sme na chvoste EÚ v počte registrovaných elektromobilov na našich cestách (menej ako 2 % z predaja nových vozidiel), v Európe je podiel predaných batériových áut už vyše 12 %. Spolu s nabíjateľnými plug-in hybridnými elektromobilmi tak elektrifikované autá predstavujú v priemere v EÚ už vyše 23 % všetkých novoregistrovaných vozidiel. Najmä pre tieto trhy vyrábajú naše automobilky a ak by sme nepokračovali v adaptácii na globálne nastavené trendy, hrozí nám strata konkurencieschopnosti a pracovných miest v priemysle.

Automobilový priemysel sa pritom transformuje rýchlym tempom nielen v Európe a v USA, ale predovšetkým v Číne. Najmä v konkurencii s čínskymi automobilkami, ktoré rýchlo expandujú aj do Európy, môžeme postupne stratiť postavenie na trhu a svetové prvenstvo v počte vyrobených automobilov na obyvateľa. Podľa spoločného modelovania SEVA, Zväzu automobilového priemyslu a Globsec-u by v najhoršom scenári bolo ohrozených až 85 tisíc pracovných miest v našom hospodárstve.[3]

 • Prechod na elektromobilitu môže viesť k (dočasnej) strate pracovných miest v lokálnom dodávateľskom reťazci automobiliek. Malé a stredné firmy v rámci nášho automobilového priemyslu sa musia preorientovať rýchlo, keďže samotné automobilky majú svoju stratégiu jasne nasmerovanú na elektrifikáciu svojho portfólia do roku 2030.
 • Slovensko má potenciál rozbehnúť výrobu batérií alebo ich komponentov vo veľkom a položiť už dnes základy tohto priemyslu (batériové články a packy, komponenty) vrátane recyklácie batérií. Rozvoj tohto priemyslu by potenciálne mohol priniesť 8 – 10 000 pracovných miest a 3 – 5 miliárd eur v investíciách.
 • Celá transformácia nie je vyvolaná iba nejakým nariadením z Bruselu, ale je to celosvetový trend a reakcia na klimatické zmeny. Logickým rozhodnutím automobiliek je rozvíjať „uchopiteľnú“ a realizovateľnú transformáciu smerom k elektrifikácii svojho produktového portfólia.
 • Ak sa dokážeme rýchlo prispôsobiť, môžeme naopak získať príležitosť rozvíjať našu pridanú hodnotu a inovácie smerom k novým produktom a službám pre elektromobilitu. Naopak, ak sa Slovensko neprispôsobí, môže prísť o podiel na trhu a byť prekonané krajinami, ktoré sa elektromobilite prispôsobia rýchlejšie.
 • Nielen v batériách, ale aj samotných elektromobiloch veľmi rýchlo napreduje Čína.

AKÉ PONAUČENIE SI MÔŽEME VZIAŤ Z VÝVOJA ELEKTROMOBILITY V ČÍNE?

Čína sa v priebehu niekoľkých rokov stala najväčším trhom pre elektromobily na svete a našla odvetvie, v ktorom má potenciál predbehnúť celý svet. Vývoj a výroba elektromobilov vrátane batérií vedie k vzniku nových pracovných miest a stimuluje inovácie aj v iných odvetviach.

 • Elektrické vozidlá sú konštrukčne jednoduchšie a vlastnosti, ktoré sú pri vozidlách cenené, nutne viac nesúvisia s precíznosťou pri výrobe „piestov spaľovacieho motora“. Podobne ako pri mnohých iných produktoch zohráva aj vo vozidlách čoraz väčšiu úlohu elektronika a digitálne technológie.
 • V tomto smere sa dá hovoriť o postupnom presune dôrazu v automobilovom priemysle z dominantne strojárenstva do sektora elektrotechnického priemyslu (vrátane výrobného reťazca batérií).
 • Podobne ako dnes čínske automobilky, vyvíjali sa vo vnímaní spotrebiteľov aj automobilky z Južnej Kórey. Ak pred dvadsiatimi rokmi na ne spotrebitelia pozerali „cez prsty“, dnes ich vnímame ako svetovú špičku.
 • Rovnaký posun, tak s ohľadom na kvalitu produktu, ale aj vnímania spotrebiteľov, predpokladá SEVA v horizonte 10 – 15 rokov aj v prípade čínskych značiek.
 • Dnes ich možno mnohí vnímajú ako menejcenné, no veľmi rýchlo sa môžu stať veľkou konkurenciou pre automobilky, ktoré vyrábajú aj na Slovensku.
 • Čína je pre elektromobily najväčším trhom, v roku 2022 sa ich tam predalo vyše 7 miliónov s takmer 20 % podielom na všetkých novoregistrovaných vozidlách.
 • Vďaka nízkym alebo žiadnym emisiám sa elektromobily stávajú dôležitým prvkom v boji proti znečisteniu ovzdušia, ktoré sa stáva stále väčším problémom v mnohých čínskych mestách.

Európsky priemysel musí na tento vývoj reagovať, či už je to s produktovým portfóliom v samotnej Číne alebo naopak doma v Európe. Aj preto sa prijaté emisné normy CO2, ktoré sa do roku 2035 majú sprísniť na nulu, stretli so všeobecným prijatím a akceptáciou najväčších automobiliek v Európe. Aj keby sme ako Slovensko chceli „zachraňovať“ spaľovacie motory pre naše automobilky, európsky aj celosvetový trend v automobilovom priemysle je jasný – elektrifikácia a digitalizácia.

ČO JE TO EURO 7 A AKO SÚVISÍ S EMISNÝM LIMITOM?

Euro 7 je prísnejšia emisná norma[4], ktorá by mala nahradiť existujúcu normu Euro 6d. Ide však o úplne iné nariadenie ako to, ktoré stanovuje zníženie CO2 emisií do roku 2035. So sprísnením emisných limitov CO2 do roku 2035, ktoré sa aktuálne v médiách označuje skratkovito ako „zákaz spaľovákov“, nemá táto norma nič spoločné.

Euro 7 stanovuje limity rôznych typov emisií (z výfuku, bŕzd, pneumatík) pre vozidlá so spaľovacím motorom v Európskej únii, no v niektorých aspektoch sa týka aj elektromobilov (napr. brzdy). Euro 7 sprísňuje existujúce emisné limity pre oxid uhličitý, oxid dusný, tuhé znečisťujúce častice a ďalšie látky. Významnú zmenu predstavuje meranie emisií v reálnych jazdných podmienkach a nie len na testovacích zariadeniach v laboratóriách.
O tejto norme začala diskusia na odbornej aj politickej úrovni a mohla by byť zavedená v roku 2025.

 • Ak sa Euro 7 zavedie, bude v Európskej únii kladený ešte väčší dôraz na rôzne typy emisií (mimo CO2) a bude sa týkať najmä vozidiel so spaľovacím motorom.
 • Norma by mala výrazný vplyv na automobilový priemysel, ktorý realizuje stámiliardové investície do elektrifikácie (cieľom je znížiť emisie CO2). Prijatím ďalších limitov v rámci Euro 7 by automobilky museli investovať do nových technológií s cieľom splniť prísnejšie emisné limity. Automobilky otvorene hovoria, že norma rieši „dočasný“ problém s ekologizáciou vozidiel so spaľovacím motorom, do ktorého oni už nechcú investovať, keďže od 2030 bude väčšina ich portfólia už elektrická. Varujú, že Euro 7 zvýši ceny vozidiel v priemere o 2 tisíc eur. Podľa výpočtov Európskej komisie by to malo byť iba 90 – 150 eur na jedno vozidlo.
 • Proti zavedeniu Euro 7 sa zdvihol silný odpor zo strany automobilového priemyslu aj viacerých členských krajín (vrátane Slovenska). Členské krajiny EÚ a Európsky parlament by mali tento rok prerokovať a definovať záväzné pravidlá normy Euro 7, ktorá by mala pre osobné a ľahké úžitkové autá začať platiť od polovice roka 2025 a pre ťažké nákladné autá a autobusy od roku 2027.

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Súčasťou návrhu pre rozvoj elektromobility v SR sú aj dotácie, výhody pre majiteľov e-áut či právo na nabíjací bod
Aktuálny počet nabíjacích lokalít a bodov v SR a ich rozdelenie na základe výkonu či kraja. A množstvo nových je na ceste
SR patrí ku krajinám s najnižšími nákladmi na vlastníctvo auta. Elektromobily sú pritom čoraz konkurencieschopnejšie

[1] https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en

[2] https://www.reuters.com/technology/exclusive-automakers-double-spending-evs-batteries-12-trillion-by-2030-2022-10-21/

[3] https://www.seva.sk/tlacova-konferencia-elektromobilite/

[4] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6495

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

4 komentáre

 1. Znepokojenie a obracanie sa na politikov v dnešnej predvolebnej dobe je zbytočné! Všetci dnes myslia len na svoju politickú, a prípadne nepolitickú, budúcnosť! Ostatné im môže byť ukradnuté! A čo po voľbách?! Obávam sa že to nebude lepšie ….

 2. Stále sa vyskytuje jeden argument. Elektrické autá sú konštrukčne jednoduchšie a vyžadujú menej precízne komponenty.

  A ak tak cena tomu neodpovedá. Automobilky si nechajú zaplatiť vývoj s prídavkov a spotrebiteľ si priplatí dvojmo.

  Prídavky sú tiež dvojsečná zbraň. Ja si práve hľadám auto. Na nové nemám ale štát mi zoberie aj z toho mála čo mám a dá to niekomu ktorý si zoberie „zľavu“ na el. auto za 20-30+ tisíc.

Pridajte komentár