Na Slovensku sa formuje Národné batériové centrum. Je to veľká príležitosť

5

Aktuálne ohlásené Národné batériové centrum je novým dôkazom toho, že smerovanie Slovenska v oblasti automobilového priemyslu a mobility našťastie nestojí len na vodíkových zámeroch Ministerstva hospodárstva SR. Máme tak šancu uchytiť sa v oblasti s istou budúcnosťou.

Strategické smerovanie automobilového priemyslu a mobility nás posúva smerom ku elektrifikácií. Túto stratégiu presadzuje aj legislatíva Európskej únie, ktorej širším cieľom je dekarbonizácia, znižovanie emisií v doprave a dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Dôležitou aktivitou v tomto úsilí je aj podpora vývoja a výroby pokročilých batérií.

Aj na Slovensku už v súčasnosti viaceré verejné a súkromné organizácie pracujú na ich výskume a vývoji, no zatiaľ neexistuje komplexnejší program a efektívna spolupráca. Konzorcium viacerých ústavov SAV pod vedením Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA), výskumných univerzít a priemyslu prichádza s riešením. „Spúšťame prípravu projektu Národného batériového centra, ktoré má ambíciu podporiť najperspektívnejšie súčasti hodnotového reťazca batériového priemyslu. Chceme sa zaradiť k najlepším hráčom v rámci európskeho priestoru,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Vznik projektu Národného batériového centra dnes formou spoločného Memoranda iniciovali zástupcovia Slovenskej akadémie vied, TU Košice, UPJŠ Košice, STU Bratislava, Žilinskej univerzity v Žiline, Zväzu automobilového priemyslu a Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Projekt by mal pokrývať tri kľúčové oblasti, ktoré boli identifikované ako tie, v ktorých dokážu slovenské subjekty vzhľadom na svoje kompetencie najlepšie uspieť.

Kľúčové oblasti

Aktivity v rámci pracovného balíka 1 – Suroviny, materiály a batériové články majú ambíciu prispieť k vývoju pokročilých elektród, elektrolytov a článkov s cieľom výrazne zlepšiť vlastnosti batérií. Zámerom je tiež identifikovať potenciál surovín dostupných na Slovensku, možnosti ich úpravy a možné využitie. „Prioritnými témami bude výskum a vývoj nových materiálov pre elektródy lítiových batérií aj na báze síry, tuhých elektrolytov ako aj nových batérií typu hliník-vzduch, batérií na báze iónov sodíka a železanov a zvýšenie výkonnosti a predĺženie životnosti batérií,“ objasňuje Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity Košice.

Pracovný balík 2 – Batériové systémy a ich manažment by sa mal zamerať na vývoj inovatívnych systémov riadenia batérií či batériových senzorov ako aj na pokročilé techniky pre monitorovanie stavu batérií a superkapacitorov počas ich záťaže s cieľom optimalizovať ich pracovný režim.

Dôležitou témou je tiež recyklácia a ďalšie využitie batérií, ktorá by mala byť riešená v rámci pracovného balíka 3. Tento pracovný balík sa zameria na vývoj recyklačných procesov pre lítiové batérie ako aj na vývoj riešení pre ich opätovné využitie (tzv. druhý život batérií).

„Cieľom projektu Národného batériového centra je nielen spoločne pracovať na vývoji technológií, ale tiež zabezpečiť ich transfer do reálneho priemyslu. V rámci tohto verejno-súkromného partnerstva sa chceme zamerať na praktické testovanie a validáciu nových technológií s priemyselnými partnermi,“ hovorí Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

„Potrebujeme sa na Slovensku tiež intenzívnejšie venovať príprave mladých talentov, ktoré budú konkurencieschopné v prostredí takýchto inovatívnych technológií. Keďže automobilový priemysel stále viac smeruje k elektrifikácií, je veľmi dôležité podporiť vzdelávanie špecialistov pre batériové technológie,“ dodáva Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu.

„Som veľmi rád, že vďaka projektu Národného batériového centra sa prepája veda, výskum a inovácie s priemyslom,“ povedal Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity v Žiline.

Zdroj: tlačová správa (Žilinská univerzita v Žiline); titulná ilustračná fotografia: Norsk Elbilforening/Flickr (CC BY 2.0)

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Slováci predstavili „prvú inteligentnú batériu pre elektromobily na svete“
Slovenské elektrické nakladače Kovaco sú „svetovými unikátmi“
Spolupráca Slovákov a Číňanov má priniesť autonómne komunálne elektromobily

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

5 komentárov

  1. No konečne. V každej debate o elektromobilite tvrdím už niekoľko rokov, že ako automobilová veľmoc (aj keď presnejšie je to montážna veľmoc) máme naskočiť na vlnu elektromobility a angažovať sa vo vývoji batérií a všetkého čo s tým súvisí. Pán Sulík, toto treba podporovať a ďalej rozvíjať. Vodík prenechajte NASA-e.

Pridajte komentár