Nabíjanie elektromobilov Tesla – všetky informácie na jednom mieste

V nasledujúcich kapitolách si podrobne rozoberieme všetky možnosti nabíjania elektromobilov Tesla. Od nabíjania cez štandardné domáce zásuvky, až po nabíjanie na najvýkonnejších nabíjacích staniciach Tesla Supercharger a CHAdeMO. V tejto sekcii ďalej nájdete informácie o rýchlosti nabíjania, nabíjacích staniciach a podmienkach nabíjania, cenách a poplatkoch za nabíjanie, Wall Connectore, mapy a aplikácie na vyhľadávanie nabíjacích zásuviek a nabíjacích staníc pre elektromobil a iné užitočné informácie  Na úvod si však ozrejmíme základné princípy nabíjania elektromobilov.

ZOZNAM KAPITOL

TIPY:
Najnovšie štatistiky naznačujú, že kapacita batérií Tesiel neklesne pod 90 % ani po 300 000 km


Základné princípy nabíjania elektromobilov Tesla

Základný princíp nabíjania elektromobilu je ten, že do článkov jeho batérie sa privádza a uskladňuje elektrická energia, ktorá prúdi z nejakého zdroja. Týmto zdrojom môže byť napríklad bežná domáca elektrická sieť alebo výkonná nabíjacia stanica, ktorá však tiež musí byť pripojená na elektrickú sieť. Tento princíp je úplne rovnaký, ako keď nabíjate mobilný telefón. Dokonca batéria mobilu či inej spotrebnej elektroniky je po technologickej stránke takmer identická s batériami v elektromobiloch Tesla.

nabíjanie elektromobilov tesla

Zdroj: tesla.com

Pre rýchlosť nabíjania batérie elektromobilu má zásadný vplyv aký typ prúdu sa do elektromobilu privádza. Keďže batériové články dokážu uskladniť len energiu získanú z jednosmerného prúdu (DC), práve priame nabíjanie pomocou jednosmerného prúdu je tou najlepšou voľbou. Jednosmerným prúdom však dokážu nabíjať len drahé a výkonné nabíjacie stanice, ktoré vedia pretransformovať striedavý prúd z elektrickej siete na jednosmerný.

nabijanie elektomobilov tesla jednosmerny striedavy prud

Z predchádzajúceho odseku logicky vyplýva, že pri nabíjaní elektromobilu striedavým prúdom (AC) sa musí tento prúd premeniť na jednosmerný prúd, aby ho bolo možné „poslať“ do batérie. Na to slúži tzv. palubná nabíjačka, čo je nabíjačka integrovaná priamo do elektromobilu. Tento proces transformácie el. prúdu samozrejme spomaľuje nabíjanie. Preto pokiaľ potrebujete nabiť elektromobil čo najrýchlejšie, je nutné vyhľadať výkonnú nabíjaciu stanicu, ktorá nabíja batériu priamo jednosmerných prúdom. Avšak veľmi slušnou rýchlosťou sa dá nabíjať aj z domácej siete. Ale o tom si povieme viac v kapitole Domáce nabíjanie.

tesla palubná nabíjačka dula charger

Palubná nabíjačka Tesla, ktorá je integrovaná v automobile. Zdroj: tesla.com

Výkon nabíjacích zásuviek a nabíjacích staníc sa vyjadruje v kW a vypočítava sa nasledovne:
napätie (V) × prúdový istič (A) × počet fáz = výkon vo W, ktorý sa premení na kW.
Príklady: domáca jedno-fázová zásuvka (Schuko) s parametrami 230V 13A = 230 (napätie) × 13 (istič) × 1 (počet fáz) = 2 990 W = 2,99 kW. Hodnoty v kW sa zvyknú zaokrúhľovať na jedno desatinné miesto, takže sa bežne uvádza údaj 3 kW.

V nasledujúcich kapitolách sa budeme stretávať s vyjadrením rýchlosti nabíjania v km/h. Táto merná jednotka vyjadruje aký dojazd v km získa elektromobil za hodinu nabíjania. Vo väčšine prípadov budú uvádzané 2 hodnoty oddelené lomkou. Napríklad: rýchlosť nabíjania je 54/48 km/h, pričom prvý údaj vyjadruje rýchlosť nabíjania Modelu S a druhý Modelu X. Rozdiel je spôsobený predovšetkým rozdielnou hmotnosťou oboch modelov. Ťažšie vozidlo spotrebuje pri prejdení rovnakej vzdialenosti viac energie, čo sa pri prepočtoch premietne do rýchlosti nabíjania.

Pred čítaním nasledujúcich kapitol je dôležité si uvedomiť, že batériu s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nebudete nabíjať úplne vybitú a že batéria, pokiaľ sa nechystáte napr. na dlhšiu trasu mimo mesta, nemusí byť ani úplne nabitá. Veď na bežnú cestu, do a z práce, postačí len zlomková kapacita batérie. Z tohoto dôvodu sú uvádzané doby nabíjania krajné a reálne nabíjanie v bežnom živote zaberie oveľa menej času.

 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť nabíjania

Pre upresnenie na začiatok uvádzam, že pojmom nabíjačka môžeme korektne označiť len palubnú nabíjačku, ktorá je súčasťou elektromobilu a nabíjacie stanice, ktoré nabíjajú batérie priamo jednosmerným prúdom. Nabíjacie stanice, ktoré privadzajú do elektromobilu striedavý prúd a walboxy sú len aktívnymi nadstavbovými „krabičkami“, pomocou ktorých sa pripája palubná nabíjačka elektromobilu do elektrickej siete. V podstate môžeme povedať, že sa jedná o optimalizované sieťové zásuvky.

Pre rýchlosť nabíjania je dôležitý, okrem typu prúdu (AC/DC), aj samotný výkon elektrickej siete. Výkon siete definuje počet fáz, napätie a prúd. Pokiaľ nabíjame elektromobil striedavým prúdom, je dôležitý aj výkon palubnej nabíjačky, pretože jej výkon ovplyvňuje rýchlosť a schopnosť transformácie striedavého prúdu na jednosmerný. Pre rýchlosť nabíjania na nabíjacích staniciach, ktoré nabíjajú batériu elektromobilu priamo jednosmerným prúdom, je najdôležitejší samotný výkon stanice uvádzaný v kW. Výkon palubnej batérie je pri tomto spôsobe nabíjania nepodstatný, keďže batéria sa nabíja jednosmerným prúdom priamo z nabíjacej stanice, čím v podstate „obchádza“ palubnú nabíjačku.

 

Štandardná nabíjacia výbava elektromobilov Tesla

Elektromobily Tesla Model S a Model X sa štandardne dodávajú s tzv. Single Charger nabíjačkou s výkonom 11 kW. Jedná sa o 16 ampérovú 3-fázovú nabíjačku. Vo všeobecnosti ju môžeme označovať ako palubnú nabíjačku, keďže tá je od výroby integrovaná do automobilu. K nej Tesla dodáva 3-fázový 16 A mobilný konektor UMC (Universal Mobile Charger) s dĺžkou 6 metrov a dva adaptéry pre zásuvky 230V a 400V. Nabíjací port európskych verzií elektromobilov Tesla je kompatibilný s konektorom Type 2. Nejedná sa však o originálny konektor Type 2 od výrobcu Mennekes. Je to vlastný produkt spoločnosti Tesla Motors, ktorý bol prispôsobený ultra-rýchlemu nabíjaniu jednosmerným prúdom z nabíjačiek Supercharger.

S touto výbavou je možné elektromobily Tesla nabíjať prakticky kdekoľvek. Či už doma cez bežnú domácu zásuvku až po najvýkonejšiu nabíjaciu stanicu na svete Tesla Supercharger. Na pripojenie do bežnej jedno-fázovej 230V domácej siete sa používa štandardný „Schuko“ adaptér. Do 400V zásuvky zas použijete červený adaptér (IEC 60309), pomocou ktorého sa dá nabíjať 3-fázovo pri 16A.

Zdroj:  tesla.com

Doplnková nabíjacia výbava Tesla

V súčasnosti je najzaujímavejšou doplnkovou výbavou pre elektromobily Tesla, výkonnejší typ palubnej nabíjačky, nazývaný High Power Charger. Do Modelu S vo verzii pred faceliftom je možné dokúpiť ešte jednu štandardnú palubnú nabíjačku Single Charger a dať ju zapojiť do konfigurácie tzv. Dual Charger. Z ďalšej doplnkovej výbave stojí ešte za zmienku wall box, ktorý Tesla nazýva High Power Wall Connector a CHAdeMo adaptér či 32A Type 2 kábel.

 

Palubná nabíjačka Tesla High Power Charger

Pre Model X a Model S je možné objednať aj výkonnejšiu palubnú nabíjačku High Power Charger. Nabíjačka je 24 ampérová 3-fázová a disponuje výkonom 16,5 kW. Štandardná nabíjačka Single Charger má parametre 16 ampérov, 3 fázy a 11 kW. Pri napojení na optimalizovanú elektrickú sieť či nabíjaciu stanicu pomocou správneho kábla, je možné zvýšiť rýchlosť nabíjania na príplatkovej 16,5 kW nabíjačke o 50 %. Tzn. nárast rýchlosti nabíjania z 54/48 km/h na 81/72 km/h. Výkonnejšia palubná nabíjačka stojí 1 400 € pri objednaní vozidla. Pri dodatočnom objednaní sa cena zvyšuje na 1 700 €.

tesla high power charger

Zdroj: tesla.com

Tesla Dual Charger

Majitelia starších Modelov S (pred faceliftom – apríl 2014) si môžu doobjednať ešte jednu 11 kW palubnú nabíjačku Single Charger (takú istú akú majú od výroby v aute). V cene nabíjačky (1 800 €) je zahrnutá aj doprava a inštalácia v servise Tesla. Po doinštalovaní druhej nabíjačky získate tzv. Dual Charger, pričom nabíjací výkon palubnej nabíjačky vzrastie na 22 kW 96A. To znamená, že pri optimalizovanom nabíjaní sa skráti čas nabíjania na polovicu, čím sa zvýši rýchlosť nabíjania z 54 km/h na 108 km/h.

Podrobnejšie informácie o optimalizácii nabíjania cez príplatkové nabíjačky nájdete v časti Domáce nabíjanie a Nabíjanie na nabíjacích staniciach.

 

Tesla High Power Wall Connector

tesla high power wall connector

Zdroj: electrek.co

Tesla High Power Wall Connector (ďalej len Wall Connector) je typickým zástupcom tzv. wall boxov. Výrazom wall box (nástenná skrinka) sa označujú špeciálne nástenné zásuvky, ktoré sa zapájajú do elektrickej siete. Prvýkrát ho použila automobilka BMW na označenie svojich nástenných nabíjacích zásuviek pre svoje modely BMW i8 a i3. Názov „Wallbox“ si chráni spoločnosť BMW ochrannou známkou. Preto ostatní výrobcovia označujú toto zariadenie predovšetkým ako wall box.

Zjednodušene povedané, jedná sa o nástennú domácu „nabíjaciu stanicu“. Ako už z názvu vyplýva, je to skrinka, ktorá sa inštaluje predovšetkým na stenu v mieste, kde sa zvyčajne elektromobil parkuje. Čiže najčastejšie v garáži. Nie je však problém zriadiť wall box napr. vonku pred domom. V tomto prípade si však treba dať pozor na IP krytie daného wall boxu. Táto skrinka v sebe obsahuje aktívnu elektroniku a ochranné prvky, ktoré riadia odber z elektrickej siete a starajú sa o bezpečnosť celej prenosovej sústavy. Takže skôr ako nabíjacia stanica, je wall box aktívna „zásuvka“ s bezpečnostnými prvkami.

Hlavnou výhodou Wall boxov je komfort nabíjania. Nabíjací kábel, ktorý je súčasťou wall boxu, jednoducho zapojíte do nabíjacieho konektoru elektromobilu a nabíjate. Takže nepotrebujete vyťahovať, rozmotávať a následne spratávať žiadne káble. Všetko na vás čaká pekne prichystané na stene. Väčšina wall boxov je vhodná aj ako oveľa estetickejšia náhrada nevzhľadných vysokonapäťových zásuviek.

tesla wall connector nástenný wall box

Tesla Wall Connector. Zdroj: tesla.com

Tesla Wall Connector poskytuje nabíjací výkon až 22 kW pri 400V a 32A istení. Samozrejme sa ním dajú nabíjať elektromobily Tesla so všetkými typmi palubných nabíjačiek. To znamená, že Wall Connector je kompatibilný so Single Charger (11 kW), High Power Charger (16,5 kW) aj Dual Charger (22 kW). A naplno dokáže využiť ich nabíjací potenciál.

Tesla Wall Connector je možné zakúpiť v servisných strediskách Tesla. Pozor, špecifikácie Tesla Wall Connectorov sú prispôsobené vlastnostiam elektrickej siete na jednotlivých trhoch. Takže nie všetky sú vhodné pre inštaláciu do bežných slovenských el. rozvodov. Tesla Wall Connector pre nemecký a rakúsky trh by mal byť plne kompatibilný s bežnou slovenskou elektrickou sieťou. Pre istotu sa však informujte o jeho špecifikáciách v daných servisoch a prekonzultujte ich so skúseným elektrikárom. Tesla Wall Connector by mal stáť v Tesla centre vo Viedni a v nemeckých centrách, podľa Tesla Motors, 558 € za verziu s 2,5 m káblom a 614 € so 7,5 m káblom.

Podrobný inštalačný manuál k Tesla Wall Connector od spoločnosti Tesla Motors. Dostupný je aj video návod.

 

Domáce nabíjanie

Elektromobily Tesla je možné nabíjať aj z bežnej domácej zásuvky. Takáto zásuvka má len jednu fázu a 13A alebo 16A istič. To znamená, že pri nabíjaní z takejto zásuvky dokážeme využiť len cca 1/3 výkonu štandardnej 3-fázovej 16A palubnej nabíjačky, t.j. 3 až 3,7 kW. Keďže elektromobily Tesla sa dodávajú s adaptérom do bežnej domácej zásuvky typu Schuko s 13A odberom, platí pri nabíjaní za použitia tohoto adaptéra nabíjací výkon 3 kW.  Rýchlosť nabíjania je v tom prípade 14 km/h. Rovnakou rýchlosťou budete nabíjať aj v prípade výkonnejších príplatkový nabíjačiek (16,5 kW 24A a 22 kW 32A), pretože zásuvka má svoj limit a nedokáže zo siete „vydolovať“ viac energie pre hocakú nabíjačku. Nabíjanie cez takúto zásuvku je však nesmierne pomalé a aj neekonomické.

tesla adapter schuko

Neekonomické z toho pohľadu, že cena elektrickej energie je najlacnejšia v noci v čase najnižšieho odberu. Keďže však nabíjanie cez štandardnú domácu zásuvku trvá pri 75 kWh batérii Modelu S cca 25 hodín, nabíjanie prebieha z veľkej časti v čase silnej prevádzky s vysokou cenovou tarifikáciou.

 

Nabíjanie cez 3-fázovú 400V 16A zásuvku

nabíjanie lektromobilov tesla cez červenú 400V 16A zásuvku CEE

Zdroj: wurth.sk

Z hore uvedeného vyplýva, že oveľa vhodnejším riešením je zriadenie 400V 3-fázovej zásuvky. Pokiaľ má vaša Tesla štandardnú 11 kW nabíjačku „Single charger“ postačí bežný 16A istič. Takáto konfigurácia dokáže naplno využiť nabíjacie možnosti štandardnej 11 kW palubnej nabíjačky a zároveň by nemal byť problém s inštaláciou danej zásuvky vo väčšine domov. Čiže pomocou tejto zásuvky (s optimalizovanou el. sieťou) nabíjate Teslu výkonom 11 kW, čo znamená teoretickú rýchlosť nabíjania pre Model S 54 km/h a pre Model X 48 km/h.

Pri tejto konfigurácií nepotrebujete nič dokupovať pretože do takejto zásuvky sa pripojíte pomocou dodávaného 3-fázového 16A mobilného konektora TMC a červeného 400V adaptéra. Nabitie 75 kWh batérie z takejto zásuvky trvá menej ako 7 hodín. Avšak v reálne určite nebude nabíjať úplne vybitú batériu a na bežné „vnútro-mestské“ výjazdy zas nepotrebujete plne nabitú batériu, takže skutočná doba nabíjania je oveľa kratšia.

nabíjanie elektromobilov tesla cez 400V 16A zásuvku - červený adaptér tesla IEC 60309

To znamená, že sa v tomto prípade určite dokážete „zmestiť“ do najlacnejšieho tarifu pre nočný odber energie. Pomocou infotainmentu alebo mobilnej aplikácie je možné nastaviť, kedy elektromobil Tesla začne a skončí odber energie z elektrickej siete.

Informácie k inštalácii 3-fázovej 400V 16A zásuvky získate na oficiálnej stránke spoločnosti Tesla Motors.

 

Nabíjanie cez 1-fázovú 230V 32A zásuvku

nabíjanie elektromobilov tesla cez 230V 32A modrú zásuvku CEE

Zdroj: wurth.sk

Pokiaľ nie je doma možné kvôli rozvodom elektrickej siete zriadiť 3-fázovú 400V 16A zásuvku, alternatívou je 1-fázová 230V 32A zásuvka. Takáto zásuvka nabíja výkonom 7,4 kW, čo znamená rýchlosť nabíjania cca 36 km/h. V tomto prípade si však už nevystačíme zo základnou nabíjacou výbavou. Keďže dodávaný mobilný konektor dokáže pracovať len s maximálnym prúdom na úrovni 16A, je nutné dokúpiť konektor/kábel, ktorý dokáže viesť 32A prúd. Najkomfortnejším a najštýlovejším riešením je inštalácia tzv. wall boxu Tesla Wall Connector.

tesla modrý adaptér IEC 60309 230V 32A

Zdroj: tesla.com

Toto riešenie je však v podmienkach slovenskej rozvodnej siete zbytočne komplikované a neefektívne. Využíva sa predovšetkým v Severnej Amerike a Ázii, kde sa elektrina distribuuje pod nízkym napätím do 240V a k dispozícii je len jedna fáza. Najvhodnejším riešením, ako sme už písali, je zriadenie 3-fázovej 400V zásuvky so 16A ističom. Prípadne s 24A či 32A ističom, v prípade výkonnejších palubných nabíjačiek.

 

Nabíjanie cez High Power Charger

Tesla Motors označuje slovným spojením „High Power Charger“ príplatkovú palubnú nabíjačku, ktorá má navýšený nabíjací výkon z 11 kW na 16,5 kW. Nabíjačka je takisto 3-fázová, pričom navýšenie sa týka aj prúdového odberu, ktorý vzrástol z 16A na fázu na 24A na fázu. Pre majiteľov elektromobilov Tesla s High Power nabíjačkou to z hľadiska domáceho nabíjania znamená vyššiu rýchlosť nabíjania, a to 81 km/h pri Modely S a 72 km/h pri Modely X. Avšak výkonu palubnej nabíjačky je nutné prispôsobiť konfiguráciu zapojenia do elektrickej siete.

Je nutné zriadiť 3-fázovú 400V zásuvku s prúdovým ističom minimálne 24A. Na prepojenie elektromobilu a zásuvky je taktiež treba zadovážiť „aktívny“ kábel, ako v prípade 32A zásuvky. Stačí však, aby dokázal „pracovať“ s 24A. Je však možné použiť aj „výkonnejší“ 32A kábel. Aj v tomto prípade je najjednoduchším riešením inštalácia Tesla Wall Connector-a.

Aktívny 3-fázový 32A nabíjací kábel vhodný pre nabíjanie elektromobilov Tesla s nabíjačkami High Power Charger a Dual Charger. Zdroj: easycharger.coAk však chcete naplno využiť schopnosti vašej High Power nabíjačky na cestách, nabíjaním na verejných zásuvkách či staniciach, ktoré nabíjajú striedavým prúdom a zároveň majú aspoň 24A výstup, budete potrebovať spomínaný „aktívny“ kábel. Viac informácií získate v kapitole Nabíjanie na nabíjacích staniciach a verejných zásuvkách.

 

Nabíjanie cez Dual Charger

Staršie nefaceliftované verzie Modelu S, objednané pred aprílom 2016, boli dostupné aj s dvojitou palubnou nabíjačkou Dual Charger. A majitelia týchto modelov ešte stále majú možnosť doobjednania a inštalácie druhej nabíjačky Single Charger, ktorej zapojením vznikne nabíjačka Dual Charger. Takže Dual Charger pozostáva z dvoch 11 kW štandardne montovaných palubných nabíjačiek. A tomu zodpovedá aj dvojitý výkon 22 kW a prúdový odber o celkovej veľkosti 96A. S touto zostavou na palube je možné nabíjať Model S rýchlosťou 108 km/h.

Opäť však tomu treba prispôsobiť nabíjaciu sústavu. Je nutná inštalácia 3-fázovej 400V 32A zásuvky, na ktorú sa napája elektromobil prostredníctvom „aktívneho“ kábla so špecifikáciami prenosu 32A na každú z troch fáz. Najjednoduchším riešením priamo od Tesla Motors je wallbox Tesla Wall Connector, ktorý plní funkciu zásuvky aj kábla s požadovanými výkonnostnými špecifikáciami. Avšak v prípade, že plánujete nabíjať plným výkonom (22 kW) palubnej nabíjačky mimo domu cez 3-fázové 400V 32A verejné zásuvky, budete potrebovať aktívny kábel.

Nabíjanie na nabíjacích staniciach

Na úvod si pripomenieme rozdiel medzi nabíjacími stanicami a verejnými zásuvkami. Nabíjacou stanicou môžeme korektne označiť iba tie stanice, ktoré nabíjajú jednosmerným prúdom (DC). Pri tomto type nabíjania nezáleží na výkone palubnej nabíjačky, t.j. nabíjačky integrovanej do elektromobilu, pretože sa nezúčastňuje na nabíjaní. Jednosmerný prúd s nabíjacej stanice „obchádza“ palubnú nabíjačku a putuje priamo do batérie elektromobilu.

To znamená, že rýchlosť nabíjania na nabíjacích stanciach ovplyvňuje iba výkon nabíjacej stanice. Čo sa týka kompatibility nabíjacích staníc. Začiatkom roka 2013 Európska komisia rozhodla, že štandardným konektorom pre nabíjacie stanice v Európe bude Type 2, ktorý vyvinula nemecká spoločnosť Mennekes. A to je dobrá správa pre majiteľov elektromobilov Tesla, pretože nabíjací port modelov Tesla je kompatibilný s týmto typom konektora. To znamená, že na väčšine európskych nabíjacích staníc je možné Tesly bez problémov nabíjať.

Aby ste však mali istotu, že svoju Teslu nabijete na danej nabíjacej stanici, môžete použiť jednu mnohých máp nabíjacích staníc a aplikácií, ktoré poskytujú informácie o konektivite jednotlivých nabíjacích staníc.

 

Nabíjanie cez Tesla Supercharger

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako nabiť elektromobil Tesla je za použitia 135 kW nabíjacej stanice Tesla Supercharger. Stačí zaparkovať k nabíjaciemu kiosku a integrovaný kábel nabíjačky zasunúť do nabíjacieho portu Tesly. A nabíjate rýchlosťou až 540 km/h. Takýmto spôsobom nabijete 90 kw batériu modelu S z 10 % kapacity na 80 % za 40 minút. Polovicu kapacity takto veľkej batérie „zvládne“ Tesla Supercharger dokonca za 28 minút. Žiaľ, na Slovensku je momentálne len jedna takáto stanica, a to pri Zvolene. Podrobné informácie o nabíjacích staniciach Tesla Supercharger nájdete v samostatnom článku Tesla Supercharger – rýchlosť nabíjania, mapy, technológia a iné.

DOPLNENÉ!
Tesla zavádza systém kreditov pre Supercharger
Firmy môžu požiadať Teslu o bezplatné zriadenie nabíjacích staníc pre svojich zamestnancov
Nová generácia nabíjačiek Tesla Supercharger by mohla priniesť plné nabitie za 5 až 10 minút

 

Nabíjanie cez CHAdeMO

Druhý najrýchlejší typ nabíjacích staníc na svete, CHAdeMO, nie je kompatibilný s elektromobilmi Tesla. Dôvodom je použitie japonského nabíjacieho štandardu TEPCO. Avšak Tesla Motors tento problém vyriešila pomocou špeciálneho CHAdeMO adaptéra, ktorý je možné dokúpiť za cca 500 €. Ten sa jednoducho nasadí na TEPCO kábel zo stanice a jeho druhá strana s konektorom Type 2 sa zasunie do nabíjacieho portu Tesly.

Na Slovensku máme nabíjačky CHAdeMO s výkonom 44 kW a 50 kW. Dokážu nabíjať rýchlosťou až 200 km/hNa nabíjacích staniciach je možné nabíjať aj bez CHAdeMO adaptéru, avšak len striedavým prúdom. To znamená, že rýchlosť nabíjania bude záležať od výkonu palubnej nabíjačky, ktorá je súčasťou Tesly. Pri štandardnej 11 kW nabíjačke platí pre Model S rýchlosť nabíjania 54 km/h a pre Model X 48 km/h. Na pripojenie k stanici postačí štandardne dodávaný kábel TMC. Pri príplatkových nabíjačkách je potrebný výkonnejší kábel s 24A resp. 32A „prietokom“, a to v závisloti od typu nabíjačky. Koncovky kábla musia byť Type 2. Kábel nemusí byť osadený krabičkou s aktivnou elektronikou, pretože tú nahrádza nabíjacia stanica. Postačí kábel dostupný v Tesla shope. Rýchlosti nabíjania na príplatkových palubných nabíjačkách

  • Tesla High Power Charger s výkonom 16,5 kW (24A) – rýchlosť nabíjania 81/72 km/h
  • Tesla Dual Charger s výkonom 22 kW (32A) – rýchlosť nabíjania 108 km/h
tesla chademo adapter type 2

Tesla CHAdeMO adaptér. Zdroj: teslamotors.com

Na rozdiel od staníc Tesla Supercharger je Slovensko výborne pokryté sieťou nabíjačiek CHAdeMO. Zásluhu na tom má predovšetkým spoločnosť GreenWay, ktorá vybudovala po celom Slovensku 20 nabíjacích staníc CHAdeMO. A to nie sú všetky nabíjačky CHAdeMO na Slovensku. Podrobnejšie informácie o nabíjacích staniciach CHAdeMO aj s mapou staníc a cenách za nabíjanie nájdete v sekcii Nabíjacie stanice.

SÚVISIACE ČLÁNKY: 
Prvá CCS/CHAdeMO nabíjacia stanica s konektorom pre DC nabíjanie elektromobilov Tesla

Ďalšie nabíjacie stanice na Slovensku

Ďalej je možné na Slovensku nabíjať cez nabíjacie stanice Slovenských elektrární/Enel, VSE/RWE, EEI, IFT, ABB a vo vybraných nákupných centrách. Nabíjací výkon týchto staníc a pohybuje od 11 do 22 kW s výnimkou CHAdeMO staníc. Všetky nabíjacie stanice majú zásuvku Type 2, takže je možné elektromobily Tesla nabíjať cez mobilný konektor TMC, ktorý je súčasťou štandardnej výbavy. Pokiaľ máte elektromobil Tesla vybavený výkonnejšou nabíjačkou (16,5 kW High Power Charger alebo 22 kW Dual Charger) a chcete nabíjať vyšším ako 11 kW výkonom, je potrebné pripojenie cez 3-fázový 24A, resp. 32A kábel s koncovkami Type 2.

Podrobnejšie informácie o podmienkach nabíjania, spoplatnení a ich umiestnení nájdete v sekcii Nabíjacie stanice.

 

Nabíjanie cez verejné zásuvky

Z podstaty rozdielov medzi nabíjaním cez verejné zásuvky a na nabíjacích staniciach vyplývajú špecifiká pre nabíjanie na verejných zásuvkách. Tieto rozdiely popisuje v časti Nabíjanie na nabíjacích staniciach. Zjednodušene však môžeme povedať, že takéto nabíjanie sa výrazne nelíši od nabíjania v domácich podmienkach, avšak súvisia s ním isté obmedzenia.

 

Nabíjanie cez verejné Tesla Wall Connectory z programu Destination Charging

Je to úplne to isté, ako nabíjanie cez štandardný „domáci“ wall boxTesla High Power Wall Connector, keďže nabíjací wall box je identický. To znamená, že kábel z verejného Wall Connectora sa zasunie do nabíjacieho portu elektromobilu a ten sa začne jednoducho nabíjať. Výkon a rýchlosť nabíjania záleží od výkonu palubnej nabíjačky. Štandardná nabíjačka nabíja výkonom 11 kW a rýchlosťou 54/48 km/h. 16,5 kW-attová príplatková High Power nabíjačka rýchlosťou 81/72 km/h a Dual Charger 108 km/h. Nabíjanie je zdarma.

Viac informácii o verejných Wall Connector-och a programe Tesla Destination Charging nájdete v samostatnom článku.

 

Nabíjanie cez verejné 13A a 16A zásuvky

Na mnohých miestach sú zriadené obyčajné zásuvky, na ktorých je možné nabíjať nielen elektromobily. A to napríklad na hoteloch, pri reštauráciách či obchodných centrách. Je to najlacnejšia forma poskytovania verejných nabíjacích služieb a v prípade 3-fázových 400V zásuviek, aj so slušnou rýchlosťou nabíjania 54/48 km/h. Na nabíjanie na takýchto zásuvkách postačí štandardná nabíjacia výbava elektromobilov Tesla. A to mobilný konektor TMC s adaptérom Schuko v prípade obyčajnej „domácej“ zásuvky alebo červený (5-kolíkový) adaptér IEC 60309 v prípade 3-fázovej 400V zásuvky.

 

Nabíjanie cez verejné 32A zásuvky

V prípade, že máte v Tesle výkonnejšiu nabíjačku High Power Charger alebo Dual Charger, oplatí sa nabíjať elektromobil cez 32A zásuvky. Štandardný nabíjací kábel TMC je však na plnohodnotné nabíjanie nedostačujúci, aj keď je ho možné použiť na 32A zásuvky. Avšak v tomto prípade budete môcť nabíjať len výkonom 11 kW. Aby ste využili svoje 16,5 (3-fázy 24A) a 22 kW (3-fázy 32A) palubné nabíjačky naplno (81/72 km/h resp. 108 km/h), je nutné dokúpiť kábel s aktívnou elektronikou, ktorý má „priepustnosť“ 24A resp. 32A na každú z troch fáz. Na jednej strane kábla musí byť koncovka Type 2 (do automobilu) a na druhej červený 5 kolík IEC 60309. Respektíve musí mať možnosť zapojenia adaptérov tohoto typu. 32A kábel je možné použiť aj pri 24A High Power nabíjačke, palubná nabíjačka však bude samozrejme nabíjať maximálnym výkonom 16,5 kW.

Pozor, ak pripájate elektromobil priamo do sieťovej zásuvky, kábel musí obsahovať aktívnu elektroniku a ochranné prvky. Len takýto kábel zaistí správny odber prúdu a bezpečnosť celej prenosovej sústavy. Vo všeobecnosti, na prvý pohľad, takýto kábel rozpoznáte podľa krabičky (obsahujúcej aktívne prvky), ktorá je do neho integrovaná. Obyčajný prepojovací 32A kábel Type 2, ktorý je možné nájsť v Tesla shope, slúži len na prepojenie s nabíjacou stanicou alebo wall boxom.

Ak vás zaujíma, čo sa stane ak sa batéria elektromobilu Tesla vybije, prečítajte si náš článok Čo robiť, keď sa Tesle vybije batéria a ako tomu zabrániť?

Odporúčame vám aj článok o degradácii kapacity batérie Aká je reálna strata kapacity batérie Modelu S?

V prípade nejasností neváhajte pokladať svoje otázky prostredníctvom nášho Tesla Fóra.

AK SA VÁM ZDAL NÁŠ ČLÁNOK UŽITOČNÝ, PODPORTE HO PROSÍM ZDIEĽANÍM NA SOCIÁLNEJ SIETI. ĎAKUJEME!