Slovenský Greenway vybudoval v Poľsku celoštátnu sieť nabíjačiek a radí ako rozvíjať e-mobilitu

0

Slovenská e-mobility spoločnosť Greenway vybudovala v rámci medzinárodného projektu NCE-FastEvNet prvú celoštátnu sieť nabíjacích staníc pre elektromobily v Poľsku. Vďaka projektu pribudlo ďalších 10 staníc na Slovensku a boli vypracované 2 štúdie z oblasti rozvoja elektromobility.

Spoločnosť Greenway je jedným z dvoch najväčších prevádzkovateľov nabíjacích staníc na Slovensku. Jej aktivity však presahujú naše hranice. Dôkazom je aj projekt NCE-FastEvNet, v rámci ktorého vzniklo aj za podpory EÚ 75 nabíjacích staníc v Poľsku. Ide pritom o vôbec prvú celoštátnu sieť nabíjacích staníc u našich severných susedov.

Nabíjacie stanice boli pritom budované v mestských a medzimestských lokalitách tak, aby podporovali  intermodálnu (kombinovanú) dopravu a medzinárodný roaming. V rámci projektu vniklo viacero inovatívnych systémov nabíjacích staníc. Tie sa nachádzajú v Bratislave, Ružomberku a Trenčíne.

Umožňujú prevádzku rýchlonabíjacích staníc na miestach so slabším pripojením k el. sieti. A to vďaka systému, ktorý využíva batériu, z ktorej sa čerpá energia pre nabíjanie elektromobilov. Nie je tak potrebné nárazovo odoberať množstvo energie priamo zo siete. Tento systém tiež umožňuje manažovať nabíjanie batérie. To môže prebiehať napr. v čase mimo špičky, kedy je elektrina lacnejšia, čo prispieva k efektívnejšej prevádzke.

gridbooster bratislava

Zdroj: Greenway

V rámci projektu NCE-FastEvNet vypracovala spoločnosť Greenway 2 štúdie z oblasti elektromobility. Zameriavajú sa na zákazníka z hľadiska jeho orientácie v problematike elektromobilov a nabíjania, ako aj na obchodné praktiky, preferencie a očakávania terajších a budúcich vodičov (2 000 respondentov) elektrických vozidiel. Na ich základe boli vypracované nasledujúce odporúčania, ktoré by mali napomôcť k rozvoju elektromobility.

„Odporúčania pre regulačné orgány a vlády:

 • Podpora elektromobility musí byť viditeľná a priebežná, aby sa na ňu verejnosť a firmy mohli pripraviť.
 • Spoločnosť pociťuje výrazný nedostatok informácií o EV technológiách a súvisiacich témach. Vlády by mali prioritizovať vzdelávanie verejnosti v tejto téme a poskytovať spoľahlivé informácie.
 • Pre rozsiahle investície do infraštruktúry a jej rozvoja je rozhodujúce znížiť poplatky za pripojenie k energetickým sieťam a službám Operátora distribučnej sústavy (DSO) najmä pre infraštruktúru rýchlych a ultrarýchlych nabíjacích staníc.
 • Zabezpečenie presadzovania a dodržiavania nedávno schválených noriem Európskej únie v oblasti emisií CO2 pre automobily a dodávky tak, aby sa na trh dostalo viac elektromobilov a aby boli dostupné spotrebiteľom.
 • Poskytovanie priamych finančných stimulov a dotácií na počiatočné náklady na EV.

Odporúčania pre obce:

 • Jasne, zreteľne a kontinuálne komunikovať verejnosti príklad aktívneho využívania elektromobility.
 • Ísť príkladom v kúpe elektrických vozidiel v rámci vozového parku verejnej správy.
 • Upraviť zákony v obciach tak, aby podporovali infraštruktúru nabíjacích staníc v blízkosti bytových domov a v okolí miest.
 • Vytvoriť pracovnú silu, ktorá sa bude sústrediť na rozvoj elektromobility (od koordinovania vzdelávania, cez plánovanie až po uvedenie do prevádzky) a zároveň bude kontaktným bodom pre občanov, ktorí majú záujem o nabíjaciu infraštruktúru.
 • Podporovať obyvateľov, podniky či návštevníkov v elektromobilite napríklad prostredníctvom mestských dotácií, jasných značení, bezplatného parkovania, využívania častí komunikácií vyhradených pre autobusovú dopravu, stanovením zón s nízkymi alebo nulovými emisiami, atď.

Odporúčania pre spoločnosti aktívne v oblasti rozvoja infraštruktúry nabíjacích staníc:

 • Pohodlný prístup, fyzické prostredie a vybavenie okolo miesta nabíjacej stanice zohrávajú významnú rolu. Preto je dôležité zabezpečiť tie najlepšie lokality s výnimočnými službami a vybavením.
 • Najmä často navštevované lokality by mali disponovať viacerými nabíjacími stanicami, aby sa skrátila doba čakania.
 • Zabezpečiť vzdelávanie a informovanosť verejnosť tak, aby EV vodiči využívali nabíjacie stanice a možnosť nabíjania doma alebo v práci v efektívnom pomere.
 • Využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je dôležité najmä v krajinách s vysokou intenzitou emisií CO2, napríklad v Poľsku.“

Zdroj: tlačová správa, titulná fotografia: Greenway 

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Greenway vybuduje 850 nabíjacích staníc v rámci strednej a východnej Európy
Kaufland spustil v SR nabíjacie stanice pre elektromobily
Elektromobily prinesú nižšie ceny elektriny pre všetkých odberateľov

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

Vyštudovaný Mediamatik na Žilinskej univerzite a šéfredaktor vášho jedinečného Tesla magazínu. Zaujímam sa o informácie z oblasti elektromobility, IKT, vedy, histórie a technologických inovácií. Okrem sýtenia svojích informačných a znalostných potrieb, športujem, spievam v rockovej kapele a rád chodím do prírody:-) Pripravujem pre Vás aj portál o dopravnom systéme HYPERLOOP. Kontaktovať ma môžete prostredníctvom redakčného emailu redakcia(zav.)teslamagazin.sk | Google+ |

Pridajte komentár