V SR má byť o 10 rokov 141 000 elektromobilov. Pomôžu elektrickej sieti | SEVA

4

Prinášame vám stanovisko Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA), ktoré sa okrem iného týka nárastu počtu elektromobilov na našich cestách, prínosu týchto áut z hľadiska stabilizácie elektrickej siete či nových taríf súvisiacich s nabíjaním vozidiel.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) očakáva, že do roku 2030 bude na slovenských cestách jazdiť 141 000 elektromobilov. Tie sa zároveň stanú významným podporným prvkom pre bezpečnosť a stabilitu našich elektrických distribučných sietí. Slovensko však musí začať s implementáciou už platnej európskej legislatívy a napríklad umožniť aj nové dynamické cenové tarify pre nabíjanie elektromobilov.

Podľa odhadu SEVA pribudne pri konzervatívnom scenári do roku 2025 na slovenských cestách celkovo 36 000 elektrických vozidiel a toto číslo narastie do roku 2030 na celkom 141 000. „Prevádzka elektromobilu je dnes výrazne lacnejšia ako prevádzka auta s klasickým spaľovacím motorom a v závislosti od spôsobu nabíjania sa pohybuje na 20 – 40% nákladov tradičných vozidiel. O ekologickom aspekte netreba ani hovoriť,“ dodáva P. Križanský, prezident SEVA.

Odhad SEVA vychádza z aktuálnych trendov na automobilovom trhu a z pohľadu na aktuálne technologické zameranie výrobcov automobilov. Významnú úlohu budú hrať aj prísne environmentálne limity na emisie z automobilov a z toho vyplývajúce pokuty, ktoré hrozia za ich prekročenie. „Dôležitým aspektom je tiež dorovnávanie obstarávacej ceny medzi automobilmi s elektrickým a spaľovacím motorom, ktoré sa očakáva okolo roku 2025. K postupnému znižovaniu cien elektromobilov, resp. k zvyšovaniu úrovne ich výbavy dochádza najmä vďaka neustálemu poklesu cien batérií,“ vysvetľuje P. Križanský.

Nejde pritom iba o trend na Slovensku. Najnovšia prognóza Bloomberg New Energy Finance 2020 očakáva, že v roku 2025 bude celosvetovo zo všetkých novoregistrovaných automobilov približne 10% elektromobilov a tento podiel narastie v roku 2030 na 28%.

V scenári plnej elektrifikácie cestnej dopravy bude kumulovaná kapacita batérií v automobiloch a autobusoch na úrovni 100 GWh, čo napríklad predstavuje približne 28-násobok kapacity úschovy najväčšej prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Pre ilustráciu, práve táto vodná elektráreň je pre našu sústavu kľúčovou v prípade prebytkov elektriny, ktoré môžu ohrozovať jej stabilitu a teda aj bezpečnosť dodávky domácnostiam a firmám.

Takáto významná záložná kapacita v batériách elektromobilov bude predstavovať najvýznamnejší zdroj flexibility pre energetický systém Slovenskej republiky. Okrem iného umožní využívanie významne vyššieho podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Nové tarify pre nabíjanie elektromobilov

Do konca roku 2020 je Slovenská republika povinná transponovať aj Smernicu EU o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorá bola prijatá v rámci nového rozsiahleho energetického balíčka Clean Energy for all Europeans. „Táto legislatíva zavádza množstvo revolučných zmien a jednou z nich je aj povinné umožnenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny,“ vyjadril sa Patrik Križanský, riaditeľ SEVA.

V súvislosti s touto legislatívou a príležitosťou využiť nastupujúcu elektrifikáciu v doprave pre potreby stability energetickej sústavy navrhuje SEVA zavedenie dvoch nových e-taríf pre nízkonapätové (NN) a vysokonapäťové (VN) siete. Prvú, NN e-tarifu, by mohli využívať výhradne domácnosti a firmy, ktoré nabíjajú elektrický automobil. Druhá, VN e-tarifa, by bola využívaná pre pripojenie nabíjacích miest s väčším výkonom alebo s väčším počtom nabíjacích bodov.

„Novou NN e-tarifou chceme umožniť, aby zákazníci mohli zapojiť svoj elektromobil do tzv. inteligentného nabíjania a pomocou rôznych úrovní ceny podľa toho, či je špička alebo je elektriny naopak prebytok, dokázali šetriť. Nepriamo však takto môžu aj výrazne napomôcť k stabilite energetickej sústavy, keďže sa tak dá dynamicky ovplyvňovať dopyt po elektrine,“ objasňuje Križanský.

Dnes však vzhľadom na konzervatívne nastavenie pravidiel v slovenskej energetike takéto inovácie nie sú vôbec možné. „Pevne verím, že s novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prídu aj takéto inovácie, ktoré sú už bežné vo viacerých členských krajinách EÚ a vyžaduje ich aj európska legislatíva,“ dodáva Križanský.

VN e-tarifu navrhuje SEVA zaviesť po vzore z Českej republiky ako jednozložkovú tarifu pre pripojenie na VN strane v prípade, keď je prípojné miesto využívané aj na účely nabíjania elektromobilov. Takáto tarifa by zreálnila nákladovosť pre pripájanie a prevádzku nových nabíjacích staníc najmä s vyšším výkonom resp. počtom na jednom mieste (tzv. nabíjacie huby). Viac o tejto problematike nájdete v samostatnej tlačovej sprave SEVA.

Zdroj: tlačová správa (SEVA), titulná fotografia: Noya Fields/Flickr (CC BY-SA 2.0)

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Elektromobily vs. el. sieť v SR: Blackout a nedostatok elektriny sú mýty
Elektromobily prinesú nižšie ceny elektriny pre všetkých odberateľov
Elektromobily prinesú nižšie ceny elektriny pre všetkých odberateľov

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

4 komentáre

 1. Tá prognóza je veľmi zaujímavá.
  Ja by som však chcel vedieť, ako pri tejto prognóze zohľadnila asociácia SEVA budúce štátne dotácie na Slovensku..
  Sú prakticky tri možnosti:
  1. Normálne dotácie, ako je bežné v Nemecku a v ďalších vyspelých krajinách,
  2. Žiadne dotácie,
  3. Záporné dotácie, ako sme svedkami dnes na Slovensku. A prečo záporné? No preto, lebo určitý balík sa vyčerpal za 3 minúty 41 sekúnd, ale výrobcovia, rátajúc s dotáciou 8000 Eur na EV zdražili na slovenskom trhu svoje elektromobily. Dotácia je prakticky nedostupná a ceny zostali vysoké.
  Táto dotácia vlastne urobila Slovákom „medvediu službu“. Preto záporná dotácia.
  Alebo sa mýlim? Opravte ma prosím…

  • Máš pravdu, Lubo, dotácie len deformujú trh a umelo držia vyššie ceny.
   Vieš, ten Tvoj „recept“ (dane za škodlivé spaliny a za hluk) perfektne funguje v Nórsku, kde sú vysoké poplatky a dane za prihlásenie a prevádzku „spaľovákov“, kdežto EV sú od toho oslobodené.
   Problém je ale v tom, že Nórsko je veľmi bohatá krajina, kde tento model perfektne funguje.
   Keby si niečo také skúsil napríklad u nás, ľudia by už vôbec nemali na nové autá a boli by sme iba totálnym vrakovišťom. Takže, držme sa radšej pri zemi…

Pridajte komentár