Že dízle sú viac „eko“ ako elektromobily? Čo na to zdravý sedliacky rozum?

34

Problematike elektromobilov (ďalej BEV – Battery Electric Vehicle) sa venujem už dlhšie a sám som si kládol otázku, nakoľko sú BEV „zelené“. Preto som si už v minulosti našiel štúdie, ktoré sa venujú problematike BEV a ich vplyvu na životné prostredie. Seriózne medzinárodné štúdie označujú BEV za lepšie riešenie pre životné prostredie ako auto s pohonom na naftu alebo benzín.

Poďme sa však venovať jednej z mnohých štúdií, ktoré tvrdia opak. A to nemeckej štúdii IFO, o ktorej sa objavili správy aj v slovenských mediách.

Keďže sa profesne venujem vozidlám so spaľovacími motormi už od vysokej školy, kde som študoval práve dopravnú techniku (teória vozidiel, spaľovacie motory, …) a posledné roky sa venujem batériou poháňaným elektromobilom, dovolím si k tejto téme vyjadriť svoj názor a zoberiem do úvahy aj názory iných odborníkov.

Predmetná citovaná štúdia IFO, na ktorú sa odvoláva článok je dostupná tu (otázka je, či ju autori článkov v slovenských médiách vôbec čítali a konfrontovali ju so svojimi zisteniami). Krátko po zverejnení štúdie sa ozvali odborníci aj novinári a podrobili túto správu ostrej kritike.

Výskumný inštitút Frauenhofer (Nemecko) oznámil v marci 2019, že elektromobily zvyčajne produkujú „o 28 percent menej emisií skleníkových plynov ako dieselové vozidlo luxusnej triedy a až o 42 percent menej ako benzínový motor pre malé vozidlá.“

V tohtoročnej februárovej správe Medzinárodnej rady pre čistú dopravu (ICCT) sa skúmali emisie skleníkových plynov z výroby lítium-iónových batérií a zistilo sa, že „typický elektrický automobil dnes vyrába len polovicu emisií skleníkových plynov priemerného európskeho osobného automobilu.“

V roku 2017 správa belgickej univerzity VUB zistila, že „elektrické vozidlá produkujú počas svojej životnosti podstatne menej skleníkových plynov ako dieselové motory, aj keď sú poháňané elektrickou energiou vyrábanou z uhlia“.

Časopis Focus, jeden z troch najčítanejších nemeckých týždenníkov, porovnal štúdiu IFO s neslávnou „Švédskou štúdiou“, ktorú v roku 2017 uverejnil Inštitút pre výskum životného prostredia IVL.

Často počujete od obhajcov fosílnych palív, ktorí sa snažia odradiť ľudí od nákupu elektromobilu, o krátkej životnosti batérií. Skúsenosti majiteľov vozidiel Tesla ale ukazujú, že takéto obavy nie sú opodstatnené (Model S, Model X). Beriem do úvahy vozidlá Tesla z toho dôvodu, že sú to jedny z BEV, ktoré sú najdlhšie na trhu.

Prehľad niekoľkých relevantných štúdií, ktoré sa zaoberajú porovnaním BEV a vozidiel so spaľovacím motorom: 1, 2, 3, 4.

Ak by údaje uvedené v tejto štúdii boli pravdivé, dotovala by nórska vláda nákup BEV tak, ako to systematicky robí už od roku 1990, čoho výsledkom sú v podstate rovnaké ceny BEV a vozidiel so spaľovacím motorom v Nórsku? Ak by údaje uvedené v tejto štúdii boli pravdivé, zakazovali by veľké mestá vjazd do svojich centier vozidlám s naftovým motorom?

Čo na to zdravý sedliacky rozum?

Toľko teda k uvedenej štúdii. Poďme sa ale pozrieť na problematiku elektromobilov (BEV) „zdravým sedliackym rozumom“:

 • Ak chceme porovnávať BEV s vozidlami so spaľovacím motorom, musíme brať do úvahy nielen výrobu samotného vozidla, ale aj výrobu a dopravu pohonného média (nafta, benzín alebo elektrický prúd). Bez tohto komplexného prístupu (tak, ako to nie je v prípade vyššie uvedenej štúdie), je porovnanie nekorektné.
 • Na výrobu benzínu/nafty potrebujeme vyťažiť ropu, s ťažbou ktorej je spojená aj spotreba energie. Ťažba má ale predovšetkým negatívny dosah na životné prostredie (a to nielen pri haváriách) a jej následky sa ťažko vyjadrujú vo finančných ukazovateľoch.
 • Ropu je potrebné dopraviť do rafinérie, čo je tiež spojené s potrebou energie a s dosahom na životné prostredie (napr. havárie ropných tankerov, …)
 • Ropu je potrebné spracovať v rafinérii, čo si vyžaduje veľkú spotrebu energie, spravidla elektrickej.
 • Vyrobenú naftu/benzín je potrebné opäť prepraviť na výdajné miesta, čo je opäť spojené s potrebou energie (spravidla nákladné vozidlá spaľujúce naftu, v lepšom prípade železnica), ako aj s dosahom na životné prostredie.
 • Výroba elektrickej energie môže byť „čistá“ alebo „špinavá“ (vodné elektrárne, uhoľné elektrárne…). Toto ale zvyčajne nedokážeme ovplyvniť, pretože o tomto rozhoduje štát. To má samozrejme následne vplyv na celkové pôsobenie BEV na životné prostredie. Slovensko je z tohto pohľadu na tom pomerne dobre.
 • Aktuálna uhlíková stopa jednotlivých krajín pri výrobe elektrickej energie.
 • Výroba vozidla so spaľovacím motorom zahŕňa komplikovanejšie komponenty ako sa využívajú pri výrobe BEV – motor, prevodovka či rozvodovka, čo je samozrejme opäť spojené so spotrebou energie. Pri BEV sa v podstate jedná o jeden alebo 2 elektromotory, ktoré sú jednoduchšie na výrobu a samozrejme aj údržbu + výroba batérií.

 

 • Samotná prevádzka vozidla so spaľovacím motorom má vplyv na životné prostredie, a to vlastnými emisiami vozidla počas jazdy. EÚ odhaduje, že približne 400 000 ľudí v Európe predčasne zomrie kvôli jemným prachovým časticiam (PM10 a PM2,5) vo vzduchu.
 • Prevádzka vozidla so spaľovacím motorom vyžaduje aj pravidelný servis s výmenou určených dielov a náplní (filtre, oleje, …). Diely je potrebné tiež vyrobiť, pričom napr. oleje sa takisto vyrábajú z ropy, a to so všetkými negatívnymi následkami. Čiže samotná prevádzka vozidla so spaľovacím motorom má vplyv na životné prostredie nielen vlastnými emisiami počas jazdy, ale dôsledkom pravidelného servisovania.
 • Elektromobil počas svojej prevádzky pravidelný servis nepotrebuje alebo sa obmedzuje len na výmenu kabínového (peľového) filtra a chladiacej a brzdovej kvapaliny. To je výrazne menej ako pri servise spaľovacieho motora, nielen z pohľadu dosahu na životné prostredie, ale aj z pohľadu našej peňaženky.
 • Samotná pohonná jednotka vozidla: účinnosť spaľovacieho motora je 25 – 40 % (zvyšok je stratová energia – teplo), účinnosť elektromotora je 85 – 95%, čo je výrazne viac.
 • Vozidlo so spaľovacím motorom okrem toho mrhá energiou v brzdách pri potrebe spomalenia vozidla. BEV pri ubratí „plynu“ samo spomaľuje (brzdí), pretože rekuperuje = nabíja batérie vozidla. Na mnohých BEV sa dá intenzita spomaľovania a teda aj rekuperácie nastavovať podľa požiadaviek vodiča. Pri benzínovom/naftovom vozidle sa vám nikdy nestane, že pri ubratí „plynu“ vám do nádrže bude prúdiť späť benzín alebo nafta…
 • Elektromotor nepotrebuje ďalší stroj (štartér) na uvedenie do chodu. Po pripojení prúdu sa začne sám otáčať a naopak, ak ním vynútene otáčame, vyrába prúd.
 • Spaľovací motor svojou konštrukciou podlieha opotrebeniu (piestne krúžky, vložky valcov, ventily, …), ktoré znižuje jeho výkon, čo má vplyv aj na emisie. Toto sa na elektromotor nevzťahuje.
 • Spaľovací motor sa pre optimálne fungovanie a kvôli správnemu fungovaniu čistenia výfukových plynov (emisie) musí zohriať na prevádzkovú teplotu. Počas ohrevu sa zvyšuje opotrebenie motora, motor nie je vhodné zaťažiť na plný výkon a jeho teplota má takisto vplyv na emisie. Nič z toho neplatí pre elektromotor, ktorý môže okamžite podávať plný výkon. Elektromotor okrem toho poskytuje max. krútiaci moment od nulových otáčok, t.j hneď od pohnutia sa vozidla z miesta.
 • Na tomto mieste je vhodné spomenúť aj veľmi častý neduh mnohých motoristov: motor vozidla nechávajú zbytočne naštartovaný, aj keď vozidlo nie je v pohybe (napr. počas dlhšieho rozhovoru so známym) alebo keď čakajú vo vozidle (v zime kvôli ohriatiu sa a v lete kvôli chladeniu klimatizáciou). Okrem zbytočnej produkcie emisií si asi neuvedomujú, ako dlho musia „stromy a rastliny pracovať“, aby vyprodukovali takto zbytočne spálený kyslík… A s týmto sebeckým prístupom žiadna štúdia neuvažuje.
elektromobily emisie

Zdroj: shutterstock.com

Nevýhody elektromobilov

Spomenúť je potrebné samozrejme aj nevýhody elektromobilov (BEV). K ním by sme aktuálne mali zaradiť:

 • Nadobúdaciu cenu – pre objektívne porovnanie s vozidlom so spaľovacím motorom je však potrebné do úvahy zobrať nielen nadobúdaciu cenu vozidla, ale hlavne prevádzkové náklady – elektrina na nabíjanie a minimálne náklady na servis. U nás v tomto výrazne pokrivkáva štát – slabá podpora BEV.
 • Dojazd – aj keď aktuálne sú k dispozícii vozidlá s dojazdom okolo 450 km podľa novej metodiky WLTP, pre mnohých je to „málo“. Je to však len o plánovaní, pretože nabíjacích staníc je na Slovensku dostatok. Viď… Otázkou je, koľko reálne v priemere najazdíme denne km a či je takýto dojazd pre nás naozaj nedostačujúci…
 • Energia potrebná na výrobu batérií – tak ale ako je uvedené vyššie, je potrebné brať do úvahy aj energiu potrebnú na výrobu paliva – nafta, benzín, aj s prípadnými ekologickými následkami (havárie), ktoré sa ťažko finančne ohodnocujú.

Záverom by som chcel ešte upriamiť pozornosť na prednášku Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp Technische Univerzität München k problematike elektromobilov, ktorá je veľmi zaujímavá a hovorí aj o vývoji vozidiel so spaľovacím motorom:


Za vyjadrenie svojho názoru k danej problematike prostredníctvom komplexného článku ďakujeme nášmu čitateľovi Karolovi Krajníkovi, ktorý je okrem iného veľkým zástancom a propagátorom elektromobility.  

Zdroj titulnej fotografie: Tesla

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Ďalší mýtus zborený: Recyklácia batérií e-áut funguje už dnes
Spôsobia elektromobily energetickú krízu a rast cien elektriny?
BNEF upravuje svoj odhad cenovej konkurencieschopnosti elektromobilov!

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

34 komentárov

 1. Zase jeden tendencny clanok.
  Ako keby sa plastove diely pre elektromobily nevyrabali z ropy. A akumular sa vyraba zo vzduchu? To ze niekto necha zbytocne nastartovane auto pisete. Ale ze elektromobil ktory denne prejde 50km, nosi zo sebou akumulator o hmotnosti vyse 500km je v poriadku.

  • Dalej vplyv na životné prostredie má aj výroba „čistej eliktickej energie“ napr.priehrady….hlučnosť
   vrtul veterných turbín…kolko vtáčikov zabiju…ked už sa už zaoberáme tažbou a prepravou ropy.

  • Nemas pravdu…mam VW eGolf a denne najazdim aj 300 km !…spotreba 1 euro na 100km !…Servis? …ziaden !…za rok som najazdil 50.000 km !…uspora ? 5.000 euro !…za 4 roky mam nasetrene na nove auto !…a co spalovak?…len ti taha z penazenky !…NIE NIE ZIADNY TENTENCNY CLANOK !…ALE KONECNE PRAVDIVY CLANOK !…Budiicek vazeniii !…Skuste si elektromobil !…Nikdy ine auto uz nebudete chciet !…Za to vam rucim !

 2. A ďalšia vec vydrz batérií pri mraze -30 . Všetko riadené elektronikou softom . Keď to niekde zdochne bežný človek si to neopraví ostane vysiet . Tam treba do zákona dať zodpovednosť výrobcu

  • Co to melies o mrze ?…v -30 ti nebopezi ani diesel !… a tie krcmove reci si nechaj v krcme…Mraz novym elektromobilom neskodi ! …nastartujes a ides aj bez zahrievania ! A co ti ma na ,,elektromobile,, akoze ,,zdochnut,, ?!…nemas tam ani prevodovku, ani spojku, ani spalovaci motor…NIC len elektrina !…a nekecaj…ak ti na diesli ,,zdochne elektricky okruh,, tiez nikam sa nepohnes !

   • Sorry ale ten sedliacky rozum o ktorom sa tu píše sa niekam stratil. Napísať, že spaľovací sa opotrebúva, ale elektromotor nie je teda iný level debility. Autor už asi počul o teslách, ktoré najazdili trištvrte milióna km, ale už asi nepočul o tom, že im za ten čas museli niekoľkokrát meniť motor. Žeby sa akýkoľvek súčasný konvenčný pohon nepotreboval je čistá utopia. Elektromotor mám aj vo vysávači a nezdá sa mi, žeby bol nezničiteľný. A principiálne je to také isté kurvitko ako v tom elektromobile.

 3. Veď elektromobil je len pre bohatých radšej zavedú emisnú normu aby sa zbavili benzinakov a dieselov na úkor životnej úrovne ..nehrozy

 4. Kazko Kanala. on

  Môžte sa aj posrať, aj tak vývoj nezastavite, vráťte sa k čiernobielym televízorom a vyhoďte mikrovlnky a mobily. Raz budú ceny také , že si ten elektromobil kúpime a budeme šťastní ako blchy.

 5. Trumbera nepochopil ze spalovacie auto prejde na nadrz 1000 km a nove natankovanie trva 5 minut baterkova harabutda prejde ledva 400 km a na nabitie potrebuje 3+hodiny elektroharaburdy budu dobre vtedy ak sa budu baterie vymienat a nie nabijat

  • Haraburdu mas v tvojej hlave ! a haraburdy su spalovaky !…uz patria do muzea aj s tebou !…a tebe podobne zmyslajucimi !…Dnesny moderny elektromobil nabijes za 15 – 20 minut !…jedna cigaretka WC a ides !…klasicka pauza a nic viac !…a dojazd elektromobilov sa bude uz len zvysovat !…kdezto u spalovakov UZ NIE ! …elektromobil servis= 0 …a spalovak ti zozerie penazenku !

 6. Nezabudnite pribtejto eko story aj na krajiny tretieho sveta kde sa priroda drancuje aby bolo na nove a nove mobily a elektromobily (cobalt a ine potrebne kovy). Pozrite sa napr na take kongo a jeho drancovanie pre „pokrok“ plus zabijanie populacie kdezto tam ziadna mierotvorcovska velmoc nezakroci(cudne ze)

 7. Vam to riadne j*b*. Nie je na svete tolko zasob aby dokazali nahradit spalovacie auta bateriami. A stare baterky do recyklacie radsej nedavaju. Nehovoriac o tom ze ropu svet potrebuje. Vsetko kde sa pozries je z ropy… Takze spracovanie ropy ako takej neprestane a nafta sa da kludne vypestovat. Elektrika nie. Takze este ide o to kde sa vyrobi. Ale ako bude e-aut pribudat tak bude rast aj cena elektriky a nabijania. Staci vydrzat. A ked bude elektrickych aut dostatok tak sa vytvoria nove dane a pod… Ja by som si doma radsej vyrabal vodim a ten tankoval. Ale pockame ci prinesie vyvoj. Hrrrr do elektromobilov…. Len sa zente, zaplatte nam vyvoj…

  • spravne.Cena el.energie rapidne stupne.Nase rozvody nie su pripravene ani na desatinu poctu potrebnych elektromobilov.Dalej som zvedavý ake velke WC a fajciarky budu musiet byt na dialniciach ked nabijanie trva len cigo a WC??????to budu zastupi.Nie sme schopny (SK)nie len dialnice ale ani obycajne cesty zbudovat,nie to infraelektrostrukturu.V tomto tu je pani nieco ine nez ekologia,to este len zistime.

 8. Článok primeraný miestu, na ktorom je publikovaný. Základná otázka je, ak bude z aktuálnych áut so spaľovacími motormi 20% elektromobilov, kde budú „tankovať“? Klasické tankovanie trvá 2-3 minúty. Ak za dva-tri roky pribudne v meste 5000-10000 áut ktoré potrebujú 20 minút dobíjať baterky, kde to budú robiť? Nie je tomu prispôsobená elektrická sieť. Chýba dostatok transformátorov aby sa dali vybudovať dobíjanie stanice. Od zeleného stolu sa to frajerí ľahko.

 9. Spomínali ste koľko negatív je pri ťažbe ropy, ale na ťažbu nerastných surový na výrobu batérií ste nejako pozabudli. Ja len toľko k tomu článku.

 10. Jozef kotrbcik on

  Absolútne súhlasím s autorom článku akurát treba dodať že už dnes sú vo vývoji autá ktoré majú aj solárne panely na streche a kapote a za slnečného dňa sa nabiju na 50 km takže vetsina ľudí čo na aute len dochádza do práce bude jazdiť zadarmo

 11. Auto mi neberie ani 5 l nafty, pri šetrení 3. Dojazd 1300 km, tankovanie 3 minúty aj s platbou. Euro 5. Spoĺahlivé, cena pri kúpe 13 000 dvojročné, full výbava,kufor nákladiak, všade miesta jak prasa,ide ako strela, obehnem, čo potrebujem,aj prémiovejšie značky ako nič, no proste Superb. Žiadna predražená elektrina akože eco mi nechýba.,ani nie je tak eco, a vôbec nie je lacná. Sorry.

 12. Tankovanie na verejných nabíjačkách, elektromobilu stojí toľko, ako tankovanie benzínu. A kde budú nabíjať elektromobily ľudia zo sídlisk? Už v Nórsku majú veľký problém s distribučnými el. sieťami, ktoré im v noci kolabujú, lebo nedokážu preniesť požadovaný výkon. Keď v súčasnej radovej zástavbe RF by všetci v noci požadovali okolo 15kW výkonu, tak im zhorí trafo. Autor zabudol. Ze na zemi nemáme dostatok drahých kovov aby všetky autá so spaľovacími motormi nahradili elektroautami. A to už ani nehovorím o detskej práci pri ťažbe drahých kovov v Afrike, to sa ekoteroristi tvária že to nevidia. Do dnešného dňa nie je komplexne vyriešená recyklácia drahých kovov v bateriách. Elektromobilov sa zrejme nevyhneme, no všetko treba riešiť s rozvahou. Je vidieť, že autor článku nie je objektívny, ak áno tak by užal vedomosť o tom, že aj do elektromobilov už smerujú aj prevodovky, lebo účinnosť elektromotorov vo vysokých otáčkach klesá. A to nehovorím o požiaroch elektromobilov, kedy prichádza ku samovznieteniu batérií. Ďalšie problémy s chladením batérií v letných horúčavách. Neviem si zatiaľ predstaviť diaľnicu do dovolenkových destinácií ako napr. HR. Ak by tam išli lem elektromobily, tak by sa na nabíjanie čakalo aj 3 dni. Elektro je zatiaľ vhodné len do mesta na bežnú dochádzku. Mimo mesta zatiaľ vyhrávajú spalovaky.

 13. Všetko je to OK, fandím e-autám, len ten dojazd, len ten dojazd! Ak nebude mať e-auto dojazd 800-1000km na jedno dobitie, je to pre pre mňa bezpredmetné

 14. Som fanda alternatívnych palív, ale auta poháňané čisto elektro z bateriek určite nie, pokiaľ si nevyrobí elektromobil aspoň 60 percent sám, tak je to o ničom. Tento princíp je slepá ulička. Zatiaľ.

  • Tak vymysli perpetuum mobile, chytrák… A spalovák si čo sám vyrobí??
   Vidím že väčšina z kritikov nepochopila filozofiu elektromobilov… to nieje povinnosť, ani nieje cieľ nahradiť všetky spaľováky elektromobilmi… To je ALTERNATÍVA!!! Nechápete?
   Máš na to, chceš, kúpiš. Nemáš – nekúpiš!!! Aj spalovák si môžeš kúpiť za 6500€ aj za 500000€..
   Kedy to konečne ľudia pochopia??

Pridajte komentár