Elektrifikácia dopravy po koronakríze je pre SR príležitosťou | Stanovisko SEVA

4

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) aktuálne vydala nasledujúce stanovisko, v ktorom poskytuje svoj pohľad na možnosti, ako podporiť elektrifikáciu dopravy a s ňou súvisiace inovácie vytvárané na Slovensku. S týmto stanoviskom pritom môžeme len súhlasiť.

 • Klimatická zmena je zo strednodobého hľadiska ešte väčšou hrozbou ako pandémia, aj keď má inú mieru vnímania urgencie. Pandémiu je možné po určitom (relatívne krátkom) čase potlačiť, zmenená klíma však s nami zostane minimálne niekoľko desaťročí. Z pohľadu škôd na ekonomike bude pritom oproti pandémii absolútne devastačnou.
 • Okamžitou prioritou dnes je boj s pandémiou nového koronavírusu a jej ekonomickými dôsledkami, avšak tento ciel by nemal byť zámienkou k znižovaniu alebo odďaľovaniu dosahovania strednodobých a dlhodobých cieľov prechodu na zelenú ekonomiku.
 • Je potrebné veľmi pozorne sledovať štúdie o tom, že jedným z rizikových faktorov pri rýchlom šírení vírusu je znečistenie ovzdušia. Ak sa tieto závery vierohodne potvrdia, mali by sa dostatočne zohľadniť pri formovaní hospodárskej politiky v Európe aj u nás.
 • Nadchádzajúca reštrukturalizácia vo viacerých odvetviach nášho hospodárstva musí byť naopak vnímaná ako prežitosť pre dosiahnutie týchto cieľov. Dôležitou prioritou musí byť podpora domácich inovácií.
 • Automobilový priemysel ale aj celkovo mobilita má dnes jasný trend smerom ku stratégii CASE (connected-autonomous-shared-electric). Nasvedčujú tomu stámilióny EUR, ktoré boli už investované takmer všetkými výrobcami resp. naplánované na najbližších niekoľko rokov.

Priority pre hospodársky rozvoj s ohľadom na elektromobilitu a automobilový priemysel

Najdôležitejším faktorom rozvoja elektromobility, ale aj najväčším obmedzením je dnes dostupnosť
elektrických automobilov v dostatočnej variabilite (rôzne modely) a množstve. Dopyt zo stany
spotrebiteľov je veľký (na vozidlá sa pred krízou čakalo mnoho mesiacov). Je samozrejme potrebný
ďalší rozvoj nabíjacej infraštruktúry, avšak aktuálny stav na Slovensku v tejto oblasti už určite nie je prekážkou celkového rozvoja elektromobility. Nedostatok elektromobilov na cestách je zďaleka
najväčším problémom elektromobility v krajinách CEE.

Pozíciou Slovenska na úrovni EÚ v téme prípadnej pomoci automobilkám (bailout) by malo byť trvanie na plnení záväzkov v oblasti ochrany zdravia a klímy. Z pohľadu Slovenka sú takéto záväzky
automobiliek vzhľadom na vyspelosť automobilového priemyslu obrovskou príležitosťou.
Rovnako by sme sa mali pridať na úrovni EÚ ku severským krajinám (Dánsko, Holandsko a iné), ktoré
požadujú pri alokovaní budúceho európskeho fondu smerovaného na obnovu ekonomík prísne
zohľadňovať ciele zamerané na ochranu klímy a na plán Green Deal.

SR musí konečne začať poctivo podporovať domáce inovácie

Všetky automobilky majú na Slovensku najmodernejšiu výrobu a máme veľmi pružnú pracovnú silu. Z tohto pohľadu je slovenský automobilový priemysel (v porovnaní s inými krajinami) pripravený benefitovať z rýchleho prechodu na moderné technológie. Je však absolútne nevyhnutné začať poctivo podporovať domáce inovácie a pridanú hodnotu v automobilovom priemysle a mobilite.

Napriek prítomnosti moderných fabrík máme iba zopár R&D centier, a to aj napriek tomu, že automobilový priemysel je v politikách definovaný ako priorita ekonomiky. Okrem štandardného zaostávania za inováciami zo západnej Európy nás v tejto oblasti predbehli už aj susedia z V4. Jedným z vhodných nástrojov je aj národný Mobility Lab, ktorý by bol zameraný na nové trendy a technológie automobilového priemyslu.

SR potrebuje umožniť inovácie v mobilite v synergii s energetikou

Elektromobilita je veľmi úzko prepojená s energetikou a elektrické autá predstavujú obrovskú príležitosť ako efektívne podporiť stabilitu a bezpečnosť energetickej sústavy. Pri správnom nastavení sa stanú elektrické autá pre novú energetiku veľkým prínosom, ktorý vysoko prevýši náklady spojené s budovaním nabíjacej infraštruktúry.

Navyše, batérie v elektromobiloch nie je potrebné obstarávať špeciálne pre energetiku, takže v kombinácii s ich primárnym využitím (mobilita) dosiahnu oveľa vyššiu efektivitu (vyššia utilizácia). Veľkou prekážkou rozvoja elektromobility a nabíjacej infraštruktúry je zlé nastavenie taríf v energetike, ktoré nie je prispôsobené špecifickosti nabíjania. Problémom sú najmä vysoké fixné poplatky.

 • Rýchlym riešením je zavedenie jednozložkovej tarify pre nabíjanie podobne ako je to v ČR.
  Variabilná zložka je v nej podstatne vyššia, avšak neplatí sa fixná tarifa.
 • Do konca roka 2020 je však v zmysle novej platnej legislatívy EÚ2 potrebné umožniť zavedenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny. Okrem povinnosti transponovania práva EÚ je takáto tarifa nevyhnutná pre inovatívne využitie elektromobilov pre potreby energetiky ako aj pre integráciu „prosumers“ a pre otvorenie trhu s flexibilitou.
 • Už v priebehu tohto roka je potrebné zabezpečiť súlad aj s ďalšími ustanoveniami spomínanej
  Smernice ako aj Nariadenia EÚ 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, ktoré umožnia nové
  inovácie aj v oblasti elektromobility. Sem patrí zavedenie nových trhových pravidiel ako je napr.:
 1. otvorený a nediskriminačný prístup nových technológií a riešení na trh, vr. skladovania
  energie a riadenia odberu s cieľom napĺňať potreby trhu (Demand Side Management)
 2. umožnenie riadenia odberu prostredníctvom agregácie, ako aj umožnenie nákupu a predaja
  elektroenergetických služieb, vr. práva nezávislého agregátora vstúpiť na trh
 3. zabezpečenie účinnej nediskriminácie (nových) účastníkov vyrovnávacieho trhu
  a akceptovanie rozličných technických možností účastníkov, vr. uskladnenia energie a riadenia odberu

Zdroj: tlačová správa (SEVA), titulná fotografia: Noya Fields/Flickr (CC BY-SA 2.0)

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Nissan a slovenská Voltia spoločne uvádzajú na trh „novú“ elektrickú dodávku
Koronavírus mení pohľad ľudí na elektromobily, ukazuje prieskum
Slovenský Sygic ako prvý ponúka smartfón navigáciu s nabíjacími službami pre e-autá

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

4 komentáre

 1. Tlačová správa písaná jazykom… Ehm.. Pre info: R&D = research and development = výskum a vývoj po slovensky. Okrem toho, je to také nafúknuté „povídání“ o veľkých cieľoch, ale chýbajú mi tu konkrétne príklady.
  Osobne si myslím, že v prvom rade by malo ísť o vzdelanie ľudí vo veľkom (a to nie je len otázka fin.zdrojov, ale hlavne vôle). Vzdelávanie formou krátkych dokumentov, ktoré idú do hĺbky výhod (ale aj nevýhod, i keď tých je žalostne málo) prechodu na elektrickú dopravu, a výrobu energie „u seba doma“. Na internete je už kopa takých dokumentov (serióznych), ktoré vychádzajú z reálnych dát, porovnaní aj predpokladov, ktoré by snáď len stačilo preložiť a púšťať vo verejných TV, aby sa aj „priemerný“ Slovák, ktorý je lenivý hľadať info, dozvedel o možnostiach, výhodách, atď.. elektrifikacie dopravy, solarnych paneloch, výpočtoch investícií..v skratke:aby sa stal Slovák trošku viac rozhľadený a samostatne premýšľajúci na základe reálnych údajov a nie na základe frflania „expertov“ v šenku pri pive.
  Som absolútne proti podpore automobiliek „VIP dotáciami“ pre vyvolené automobilky, alebo vyvolených občanov. Automobilky sú už dávno schopné vyrábať EV aj za ceny spalovakov (I keď tvrdia opak) a chceli by ešte vytĺcť zisky z vývoja spalovakov. Znamená to ale pre nich veľkú výzvu, snahu, a možno aj preriedenie, či skôr výmenu zvykmi zabehnutých šéfov, strategov, či vývojárov, ktorí si hrejú svoje miestečká, ako sliepky vajíčka. Aby to nebolo prekvapením, ako keď nadvihneme sliepku a zistíme sklamaní, že táto konkrétna sa nielenže tvári, že ich hreje 3, alebo skrýva niečo prevratné, ale dokonca tam ani tie vajíčka nemá.

  Možno by bolo pre nás riešením, tak ako v Nórsku zdvihnúť dane na spalovaky, respektíve stanoviť dane podľa znečistenia : hlukom, rakovinotvornymi spalinami, prípadne aj neškodným CO2, ktoré ale napokon ilustruje množstvá iných škodlivých látok, ktoré zatiaľ nevieme merať.

 2. Nedostatok elektromobilov na cestách je zďaleka najväčším problémom elektromobility v krajinách.

  ??? Nie je problém skôr trojnásobná cena oproti porovnatenému spaľováku? A tá cena vo všetkých prípadoch je umelo navyšovaná desiatkami asistentov, takže to vyzerá ako sabotáž elektromobility. Lacný elektromobil sľubuje napríklad VW až na 2023!

  • Reagoval som vlastne na toto: Najdôležitejším faktorom rozvoja elektromobility, ale aj najväčším obmedzením je dnes dostupnosť elektrických automobilov v dostatočnej variabilite (rôzne modely) a množstve.

 3. Nedostatok áut na výber je naozaj problém ale z druhej strany – rozvoja infraštruktúry sú vysoké fixné poplatky za rezervovanú kapacitu druhý legitímny problém rozvoja nabíjacích staníc u všetkých poskytovateľov. Tu by vylobovanie lepších podminenok pomohlo. Vláda by v tom asi vedela pomôcť v rámci programu rozvoja elektomobility aby nabíjacie stanice mali zľavu (oslobodenie) na fixných poplatkoch za energiu. A aj elektrárne by predali viac elektriny keď bude viac áut a takto by pomohli vyriešiť problém so sliepkou a vajcom že čo bolo (bude) skôr.

Pridajte komentár