Slovenské dotácie na elektromobily boli obnovené. Začalo sa s vyplácaním

0

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v dotačnom projekte na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel, ktorý bol začiatkom apríla pre situáciu spôsobenú koronakrízou dočasne pozastavený.

„Našou snahou je teraz zrýchliť celý proces posudzovania a schvaľovania žiadostí. Do konca mája plánujeme posúdiť žiadosti, ktoré sú už na ministerstve. V júni by prišli na rad tie, ktoré v súčasnosti administratívne overuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA),“ vysvetlil štátny tajomník MH SR Karol Galek.

Po obnovení projektu opätovne zasadla komisia na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí a schválila 127 žiadostí, prerozdelených tak bude ďalších 1 096 000 eur. Doteraz bolo spolu schválených 340 žiadostí, z toho v 279 prípadoch ide o fyzické osoby a 61 schválených žiadostí je od právnických osôb. Celková suma odsúhlasená na podporu kúpy elektroáut je tak spolu už 2 760 000 eur.

Dostane sa aj na ďalších v poradí

Úspešným žiadateľom je postupne doručovaná na podpis zmluva o poskytnutí dotácie. Od termínu podpísania zmluvy majú 12 mesiacov na splnenie svojho záväzku – kúpu elektromobilu alebo plug-in hybridu. Aktuálne sa administratívne overuje 240 žiadostí.

Pre nedostatky nebolo schválených 13 žiadostí, ministerstvo okrem toho zaevidovalo 75 storno žiadostí. „Keďže sa uvoľnili doteraz vyčlenené finančné prostriedky na tieto neschválené a storno žiadosti, v súlade s podmienkami výzvy budú od júna oslovovaní ďalší žiadatelia zo zásobníka,“ vysvetlil štátny tajomník Karol Galek.

Vyplatených bolo prvých 40 dotácií

Celková suma určená na túto výzvu je 6 miliónov eur, pričom výzva je otvorená až do jej vyčerpania. Rezort hospodárstva už vyplatil aj prvých 40 dotácií v súhrnnej hodnote 299-tisíc eur. Zoznam všetkých úspešných aj neúspešných žiadateľov je zverejnený na webovej stránke MH SR.

Dotačný program na podporu kúpy elektromobilov spustilo ministerstvo hospodárstva koncom minulého roka. Výška dotácie na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom je 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla 5-tisíc eur. O dotáciu mohli požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bolo možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH.

Zdroj: tlačová správa (MH SR)

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Elektromobily by mohli byť v rámci EÚ oslobodené od DPH!
SEVA: Elektrifikácia dopravy po koronakríze je pre SR príležitosťou
Slovenské elektromobilové batérie na mieru budú vznikať pri Trnave

Podporte článok zdieľaním cez:

O autorovi

Pridajte komentár